18 Perspectives 1 (2009-2010)

handle is hein.journals/prspctiv18 and id is 1 raw text is: ........
........                                                                                         ,                                                             ... -  .-..
................:::::::::::::     \\\\\\\\N:
.........                       \\\\\\\\\\\\\\\\\
.............
...............
..............
...............
..............
...............                        \
: .............
::              NI
.......
::...........................
..............
............................. .),               \                                                         \\\\\\\m                              \M
............................. I                                                                             \N            \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ l\w\\\\mM\l\\\\
...............
..............
...............
..............
...................                                                                                               11

,.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.                                                                                             I
,\\\\ ..'..,...,:,:,:,:,:,:,:,:,:,:,                                                                  ..
.     I                              I
,           .  . . . . . .
...........................
,\\  iiiiiiiiiiiiiii.............................. ................. B ...................................................................................................................... ....................................................................................................................................I . R, , F S F S sn  ....
...........................................                                   ..              .....................................................................................................
............................................................... .:.:. '-                         ...........................................................................................                    ..................................................................................................................
:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:.: ...................................      ,:::::::. ,\ ::,.     0                   ...................................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................
,:.............................................................................-.-.-.-.-.-.-.-.-.-- .... ..... .   ....................................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................
.......                                ........    ...    ...     .........................................................................................................................................................................                                .....................................................................................
.,:,.,.,.,.,.,.,........,.................................................................   ..     I                                                           ... ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :  .:.:.:.:.:.:.:.:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:.,.,.,.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'., , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , '*',
....      ..     ..      ......................................................................................                                                    ................................     ........                                .
.........................................              .......          .      ...............                                    ..................
..............................................................................                                                         ............................................................................................
-.-.-.-.-.-.-.............................................................................. I .......   .. .:                          ................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................
................................................................................... :::::::        ...                                                                                                                     .............................................................................. .......................................
......................                                                          .............                                                 .....................................................                                 .......
...........................................::::::::::::::::::::::::::: . : . : . : . : . : . :::::::::::::: I .... ,:::::::::::::::::::::::::::::.:.:::..,..,..,..,..,..,..,..,..,..,..,..'..,..'..,..,..,..,.., , , , , , , , , , , , -'-'-'-'-'-'-...........................................................................- .................................................................. : ..................................................
...................... ::::::::                                                        ......           ...........................................................                        ................                     ................                       ........
........................                                                                                                         ..... -                             j::::::.    .         ....   ..                  .......................................................................
...........................................,.................................. .........         ..                 . . ....                                               i : : : i                                         ........                      ...................................................................
......................    ...........................            .........          ...                .........                                                                                   :         ........                      ...................................................................
.....................    ...........                                  ..                                                                                        ::::    i i i i    i i i i  i i i i                             ...........................................................
..                    .:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.  :.:.:.: .......                         X .                                            :                                                                             ..........................................
........                                  ..                                                            .......    .......                                                                      .................................
....         .                  .....                                        ........   .....                                    :                       -           ......................................................................
....          .                  .....                                ....     .......  :   ....                                                           ..          ......  ..................................................
..............                                                                                                                    .            .
..          .....................................
.* :: ................................                      .....                                                             ......   ..............                                        X .-                                  ......... . . . . . . .
..      .......                                           ..........                             ....................................
.........                                            ..      ..............   .XX                                    .................                 .................................................................................................
............................................               .....           .                   ..       ..                                .......
.....................................                                                  .        ........                     ......    ..............  :::                                                               .................................................................................................
........................................................................................ .......... ..                        ...................                 ....    ..............  ...                             I        ................                  .................................................................................................
.......                                                 .........                      ..
..........................................              ..                                         ........                     ...     .......     ..                                      .............                   ...............................................................................
..          ..                              .......                                     -                                      ...                                ..................
......................................................                                           .....     ........                                    ..                                      ........                 ......    ...............   .....................................................
.... :.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,................- ............                 ..........   ...............                                                                       :-:-:-:-:-:-:-:                         .......................
...     ..............................................
............                                                                                             ...      .............................................
.................................................                ...........                       -    ............                                  :                                       .:.:.:.:.N               ......    ...........................................................................................
..............................                  .... .       ::     :::::::::     ::::::::,..   .....................                                                                   ::::::::::::: .    ......       ...     .....................................................................
:.:.:.:.,.,.,.,               ....            .........        .....      .....................                         ..........  ...................                       ...........          ....       ...      ......................
\\' ,                                                         ..         ..                                              ...................                   ,;,\,::::::::::::::       ,   ......
........                                                                 ........  ......................... ,               -               ,;, :     .................     ....................................................................................
.....                                                                             i                                 ,      I.....................      ....................................................................................
1:1:1:1:1:1:1:1:1:1:1:1:1:1:1:1:1:1:1:1:,'I'I I I I I I ..................................     ................     ...........   ...................                          ..........      .....                         .......................    .......       ..
.......................   .............   .................                                                                :::::::::::::::::::::, ,   ....       ......
I                              ................                            .............   ................                          ....    .........................                                       ........................  ....................................................................................
IN.....................................                                .......................   .......      ..........                         .................... ............ i i i   . i i i i i i j j  j j j j j j j .         ...         ......................   ....................................................................................
10 \ ,                              ...................          ................        ...........        ......                         ..........     .............                                          ..................         ..........................................
.                                               .                                                                                                                   .................         ..........................................
..  IN                                                                                                                                 ....            :::ff   :::::::::::::          ................................. ..........................................................................
2 :2 02 02 ......... .. .. .. . .. . ........ - .....-                     ............................... ....................... .............                     .................... .........................
.-         ...................................... ................................ ....................... .............                 .......................... .......... '. ,                                        ...........................      ...............................................................
............................ ::::::::::::::::::::::      ..................................    .............................. ....................... .............                   ....................       ........... ,  :-:-:-:-:-:-:-:-:-: , -:-:-:-:.:.:.:.:  ....             ........................      ......................            ..........
':                                 : ...................                   ..      ......................... ...........                   ........................       ......           I N           :: ::  X             ....................         .........................................................
....     .....                      ............            ......                          ....     . -        ....................        .......................
: %%:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::              .....        ................................. ..                                   ..                 .              M              .                    .....      '*.'.'.'.'.'.'.'.'**'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.
.....................                   .:.:.        ................................. ...............     ....                      ...................         ...........                        ...              ............. -   -  - -     -  - -  -  -  .........................
................ ::::::::::::::::::                                                                                     :::    :::::::,     11 ,         I
........                                                                                             ............... : :::::::::::::: .................................. ......... . .... IMM :         .                       ........               . .
.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.      .:.:.:.:.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,- ..................................                        .....           ............                       .......   I I I * I R IM ... * ............................................. ......................................................................
,:-:-:- :-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:- :.....................      : . . . . .                          .              .....                      ..............                                                        ...                 ..........................            . .
...................    ..................... I                                                          ....                      ............             ......                                         ........................................... ....................................................
..............                                                                                                                      ......                                   I       .......                      ......................................................
.......................................             .                     ...                           .      .............                 ..            ......                    I                     ........                     .....
......                       .             .       ..............       .................      .......     ... - - - -                 -      :          -   iij:j:j: :j:'  :  ::::::.  :::  .......       M    ................. ::::: ,.::             ...........................................................
.....................     :                  .:                     ..........                       ....     ...............    :::::    ::::::::::::::::::::...       ............                                I          ..
...............                                                ..                                                          .                                                   N   '
....... ::::::::::::                                    ..............       ...................     ......                            ...          ......  \                      . . . . . . . . .... ...:::, :::::::::::: \ ,                   ...........................................................
:::                  .                     .              ........                                         .                g                      . . . . . . . . . . . . . . . . I N .......................
:. :.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.::::                                 ............................ ........                                                                ,        .,                      .................                   .............................
.................                                       .....     ...................                                   :::::i:::       .          ...                    ................................................
....   ......                                                                                                    .......    ..     ...                    ..............
.                           ....                       :::                                    .     ..............                         ......................
............                                                                                                              ............      .              .....
......................           -,                                                             a ...               .......... :   -  -  -  .                                     :::,                 ........                              ......................
:::...                                           .. . .
...........                                                                                                      ......     ....    ..'      .              ...............         ...
.....      ...                                         ....
.......                                                                                                                                                ::                         .       .                    .....
,                   ...........     .    ......                                                            ,       :        ::::            : i ::i ::i ::i ::i ::i i . \ \\,- .,, .. i ii. ..I,
............. ::::::::::::::::::.:.:.:.. ........    . ............              .........   ..                     ......              ...........                       X         :::        ::        ::    .:.:.:.:.:..\\\\X ..'         -'- .   ..  .....................
....                                                                                                                      ,                                 ..:   i.... i.         .  . X   ........................................................
IIlk
:                                              1.11m
...
%
.
,
.
..................................... ..................               ::::::::::                                    ...               .............                      ..                                  .\    ..-*... .... .....i..i iiiiiiiiii
.....                                                                                                                               Is     .:..,.,.,.*.,       :::        .............................................................
...                      .                   ...
...................                 -             -                                                                                                      I      ,
..............................                                                                                                                             R                             \
.............................            :                    ..                 ..............                      ..        :                               ......
......          :                          ..                                                                                                                 .\
..              ...................                 X    ::::::            ........                                                                          ::::::           .                ..... :.:.:.:.:.:.,.,.,.,.,.,.,.,.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'-
...             .............           ..              ..                              :::::::           :...       *  -- lI', ....
....................                       :::::::::::,         ,o                                                                                                        I     ..
m
.............                             ....       .                                                                                              .:            ..... .
....................................             : .....          .......            ..............           ..              .         :                       .......          ...         I ...................
..                             : .......         .......                             ....                                              . ........      ,           11  -    ....  ....... :.:.:.:.:.:.:.:.:.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,-
....................................            . ......                         ......................          .           .                               ...   :.:...    .  ..          ..............................................
:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:::::::::::::::::::::::::::::  ::            .......     W  .........                                                                                    I               It
.:.:.:.:.:.:.: .:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.: .................         ..            ...      ..........                                                                                                      ........
.: .                 .............      ........     :::    ::::::::::                       .   ...                            S    M     11W       ..:                      .
.................                                  ..............        ...    .. ........       .....              ..        .                      ...............     ::.....       I .............................................................................................
.: .....................                        .:.: ........       .%..... ........ W ......'...................'..........'. .......          . ..........                           -         -        i  i . ..   i      ................  ................... - ...................................................
..................................................................................                     ............................................................................................................................................................................................
..................................................................................                    ............................................................................................................................................................................................
..................................................................................                ....................................................................................................................................................................................................
.................................................................................               .........................                                  ............................................................................................................................
............................................................................................................................
.........................................................          ........                                                      ........            .....
.............................................                                                                                    .. ...
\g pp       iiiii iiiiiiiii iiiiiiiiiiiiii iiiiiii: ...............                                                  ..................................... ................................. *    '.'.'.'.' ...............................................................................................................................................................................................................
\                               .,.,.,................................................................................................................................................ ...........................................................................................................,.,.,..........................................................................................................................................................................
.......                                                                 .......             .........................................                                                           ................................
........    .......                                            ..    .      ...........................................................................................................................................................................................
........................................................................................                .....................................................................................................................................................................................................
...............................................................................                   .....................................................................................................................................................................................................
.............        .       ...............................................................................                                                                                                                         ...............................
..................:.:.:.: .:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,., ......................................................................................................................................................................................................................................................................
>,\\.,......,,,,,          ..                    .................................................          . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...................................................................................................................................................................................................................
.................               - .:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.                                             ..                    ..                            ....                .......               .....   ......                    .......           ......
................ ::::::::::::::::::::::::                                   :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::. ,::::::::::::: ..... .. ........... . .... .......... . . . . . .......... . .......   ...             . ...............   - ..       ' ...  .. ..  . . . . . . ............................................................. . . . . . . ............................... . . . . .
:::::::                                       Al     .......      ..   ........... ......... . . .......... . . . . . . . . . . . . .......... . ........... .     .............. : .....
..                                             .. ..                      .................................
..................................................................................                .................................................... * ............... * ...
.......................................................................................                .........
........                                                                                              ::::    :      ...                    :     :                       - - ..... -  &  e -.*-: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.........................................    .................:::::::::             :  '  :                                             . .....                   *,:                         ii  .--iiiiiiiiiL .--'.--..--'..--ii-'.-a .. . . .
.................................. .      .....................
.... ........        .................... .................    .....                                                                                                   .....  ........      .....-iii . ...
....                                                               ..      .......................................
...................                    ........................       .....      :   :    X                          :                     ....                                                                        ............................................
.
....                                                            ..              ............................
.....        ....................              ,            ::   .   :.   .      .    .     ..       .        :R    :   :::::    :    :    i      : i i
...................               .     ..................                                    -:::'     f       :'-':::'-'-'-:   :d   :::::    b        :-'-':   ::::W       -':            ..
...... . . . .          ..... X .:                                                            :  ::::    .        ....    :                           :     :                              .      ............................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
....................     .....        .         .:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:., .:.:.:.:.                                       :r  ::::                                                                              .... 1  :A    - '...
.    ..     -                    .    ....    .                                                               .     .          ............................
.......................................                                         :g   ::::a  :..z......-..:i:. :e   ::                                          :u    .  ....                               ..    .
..      ..  .    .    ..    ...         :::                  :                                                        ... ...:  ::   :
*      M,-.-.       .   .                      ..       :   ...    .                                                                W       ..     .....
.  ..   '  '    .   ..     -          ...                                             :f..I .......:e  :::.:::..::::::::: ..... ::. :: :.::    ::   ::
:.         ..   ..                                                     .   T    ...      ... '...t'....'I'l, .......                    :.e -::  :   ---------------------- .............................
.......     ..................................................           I                 :-n....-     .    ::   :.o  .,: .:::a  :
.   ,          .    .                             .... a   .    a   .   .   ....                                                    ..............................* ... - * ... * ...... ** ........
 ,:::::::::::::::::::::::::::::::::   ...................                       :::::..    ..   .............................................. .................................................................................................... : ........ : ......................         ............     ......................................................................................
..............................................................                                                                                                    ::.:.:.:.:.::::::: , ..'...,............................................................ ..............................
.: .:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.::::::, .........................................................................::::.:.:. . ......................              ...................................................................................................................................................................................................................................... ........ Y, ....... :::::::::::::
*'*** ... -  * ....... -  ..... ** ....... * .......
.......................................           .......   .:::::::::: .       .......  ::::::             .................................................................................................................................................................................................................................... ..................................................................,.,.,.,.,.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
I ................................ ............................................................................................................................................:,::::::::::::::.......... ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.... .........       ................................................................................................ :::::::::::::::,,              .....................................'.'.'.'.'.......................................................,............................................................................................................................................................................. .................................................
:::                          .............................     .......               ....   '....              .                       .                     ..............                                                    ... ::::::: ....... **'** ..... -
,                                             ...........................                                                  .............................................................................................................................................................................................................
..........................................................................                                                               ..............................
..:.;.;.:.:.:.;.;.:.:.:.;.;.:.:.;.::::::::,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,........................ ........................................................................                                                       .  ..........................
' ..             ......                                    ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................I
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................
.  ..                          ......................................                                             ............................................................................................................................................................................
.......   ' ............,.,.,.,........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ i i
......................                                       ..................................................................................................................................................................................................................................... * ........ * ... * .............. * ........... -
....................................................................................................................................................................
:::::::::::::::::::::::::::,. .....,..........................................................................................................................................................................................................................,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.*.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.'.'.'.*'*'*'-'-'.'.'.'.'.'.'.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.*.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.*.
..............................
.:.:.:.:.:.:.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,-,
......................................................................................................................................................... * ......... -                       * ......... -  ....... -  * ...... * .....
...............................................................................................                                 ............. * .................... * .............................................................................................. * .................. -                   ....... * .... * ........   i i i i i i i iiiiiiiiiil
:::::::::::::::::::::,::::::::::::::::::::,.'.'.'.'.'.'.'..,..,..'..,..,..,..,..,..,..,..,..,..,..,..,..,..,..,..'..,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,..,.,.,.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,'.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.*.,.,.*.,.,.,.,.,.,.,.,.*.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.*.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.............................
:-:-:-:-:-:-: -: -:- :-:-:-:-:-:-:-:-:-:................................................................'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.-'-'-'-'-'-'.'.'.'.'.'.'.'.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,. ....:::::::: ..... .........................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................                        ..       ...........................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................... * ............................................................ * .....................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................... * ........ * .... * .......................... * ................... * .....
...                                 ................             ..........................................                  :::::::::::: ......                   .................................................................................................................................................
............................................................................................................................                                              ................................................................................................................................................
.... ,-.-.-.-.-.,-.-.-.-.-.............,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,...........................................................................................     * ..........           ................................................................................................................................................
:.:.:.:.:.:.:.:. :.:.:.: .:.:.:.:.:.:.:.......................................................................................................................        '.............................. ,          .................................................................................................................................................
............              .,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,. , ',          ..... :::::::::.,.,:::::::                  ...................................................................................................................................................................................................................................................................
.........            ...................                                                                      ..................................................................................................................
        .,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,................................................................................................................                             ...................................................................................................................
........................................................................................-..........................................................................................................................................................................................  .........................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................                                                            ..................................................................................................................
.........................................................................................................................................                                                            .................................................................................................................
..............................................................................................................................                                                                       ........................................................................................................
::::: :          ................................................................................................................................................................................................................................................................................. .'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.*.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.*.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.*.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.*.'.'.'.'.'.'.'.'.'
..............................................................................................................................                                                                        ............................................                          .............................
..............................................................................................                                                                         ,                                                                .........................
........................................................................................................................................................................................................... ::::::::::: :: :: :: :                                         ...............................................................................................................................
......................      .......                                                      ................................                                                                              .                    .........................................
........................          i i ,                            \  '                                  ..................................................................................................................................
............................................
........................................................................
....................................                                                         .......             ...... i ii i iiiiiii iiiiiiii               z ,                                                      .......................................................... ...........................
:::::,,...,............:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:. :.:.:.:.:.:.:.:.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,....-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.--,
...........'.'.'.'.'...............................................................................................................................................................................................................................................                             .....................                    ................................
...............................................................................................................................................................................................................................................................................      .                        .; ;, .....:.:.:.:::::::::::..,........................................................................................................................
....................................................................................................................                                                                                      \ : .       .................................        .......................
.................................                                                           ................................                                     \\\\\\\\\\\\\\-Nl                                                            .....           .
...............................                                                                                     ......................................                .... ...
::::::::::::::::   ::::   ,  ,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.'...............................                                                         ........................................................................................ .......
.....................................................................................................................................................                                                                                                           ...................................................
....................................................................................................................................................                                                                                                               ...............................................
.....................................................................................................................................................                                                                                                                 ...........................................
....................................................................................................................................................                                                                                                                     .....................................
.....................................................................................................................................................                                                                                                                                   ..............
::::::., ::::::::::::::::::::::::::::::::::,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-,.:::::::::.,:::::                                                    -
...................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................... ..:::::::::.,:::::                                                                                   v  i i i i i i i
.....................................................................................................................................................                                                                                                                                  :::i i iv
...............................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................ ..... ::::::::::::::                           -  -                                                   .\
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................                                                            :
...................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................:::::::::::
.................................................................................................................................................... ::::::::::                                                                                                                             iiiii i ii>
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................                                                 \g  iiiiiii i iiiiii
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ \                                                 .
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................                     ....                                                                                                              iiiiiiiii.f\
....................,........................................................................................................................................................................................................................................................,.,.,.,.::::::::::::::::::::;                                                          f  iiii i iiii iiiiii
...          ::   i i : i  i i :  : :................................................................................................................................................................................................................................................ 1- 1.1
...                                                                                 ..:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.                                                                                             :
...    i                ...................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................                                                                                                                                     .
.................................................................................................
..        ..            ..................................................................................................                            :::.    N                    ...                                                                                 1
. ...............................................................
...                  -    ... -                           ...............................................................                                                                                                                         ,
...    :       :::N N RW .                              ..    ............................................................................................................................... . ................................................................. . I
...                 ...   ...             il,          .
....  .                        ..     ..........................................................................................................:::::                                                                                               iiiiiii- ,\ .. iiiiiiiiiiiiii iiii
. ................................................................
..    ........................................................................ :::::       .   N
.     .......................................................................................................................... X: 'Mmm               I                                                                        \\
................................................................
.......
.....................................................................
:   ::::::      -0      1:: i! iiir       e                                                                                                                                                                         ..
.......................................................................
...                                   i:iii  1111.111i S   :S    ,,',:                                              ON
......................................................................
P     I     .....,..........                             .....................................................................................................................................
:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.,.,.,.,............................      ..........................................................................................................................                                                                                                  iiiiiiiii .iiiiii i iii iiiiii iii
.............................................................
.......................................                         ............................................................................ :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::                                                                                                  ' .
::..,..,..,..,..,..,..,..,..,..,..,..,..,..,..,..,..,..,..,..'..,..,..,..,..'..,..,..,..,..,.,.,.,.,.,.,g ............................................................................................................................................... ::::::::::::::.                                                                   -.-.-.-.-. \ :.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:-
................................................................................................................................................................................................................ :::::::                                                                                                 .
......................................................................................
....................................                        ......................................................................................
................................
-X X X X X X X X X X : ........................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................                                        ,\
.....................................................                                                   ...........................
....                     .................                                              ..........................
.................                                              ...........................
.................                                              ..........................
.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.......:.:.:.:.                                                                                                   .I\\.
......5::i : ...  .. . :  : i i : : i : i i i i i i i i..................................                               ...............................      :1M %       N                                                                                                 ...
........                   ..................................              i       :                             ................................................. \N                                                                                     iiiiiiiii \, .iiiiiiiii iii iiiiiii ii
........  ....   .....            'iii: iii.                ..                                     -----   -- ...........................                               I
....   :               i i:                                               :              --     - ...........................                              \
....    :::;::  :        :         :                                                                                                                                                                                \ .
........  m.....                    a                  ...........     :      :                          ..    ......                                                                                                       :.   iiii 'iiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiii
:                           ...........                   :                    ..........................
.....                                         .............
.............
.......   ..                                       ...........                  :                    ..........................
.    ...                                      ......                                         .............
....                                                                                                                                                                                                       :   I'--'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-
...... . zro            W:::       ::           d       ..........C     :h      a      :n      g       ...-.-..e...-..-.....................                                  ,                                                                   \
..........                                                                                                                                                                                                    :::,.
.......................   ....... ::: ....... I..::: ............................................................................                  ......   .,.,.,.,.,.,.,.:: : i i
........................................................................................................................................................................................................................................ ...................        101                                                                 -:-:-:-:-- :-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-
.................................................................................................................................................................................................................................... ........... .. .:.:.:.
...............................................................................................................................                    ................... :.
::::::-: -:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:.:.:.,.,.,.,.,.,.,.,.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.... ................
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................... iiiii::.                                                ::::::::::.. ...............................
...................................................................................................................................................                                                                                                                              ....
...................................................................................................................................................                                                                                                                              ....
...................................................................................................................................................                                                                                                                              ....
...................................................................................                                                                                                                     ....
....
......                                                                                                        ....
.....                                                                                                        ....
.......                       .11                  I                                                             ........
....
....
....
.:.:.:.:.:...                                                                                                    ......
........:.:.z                                                                                                    .........
....                                                                                                        .....
....                                                                                                        .....
....  .                                                                                                      ..........
........                                              : ::::                                                     ..........
.... :::                                                                                                      .........
......
.......-                                                                                                      .........
..........: : I                                                                                                  .........
....                                                                                                        ......
..... :                                                                                                      ......
......,                                                                                                      ....
.......                                                                                                       ....
........:Zz                                                                                                     .......
....                                                                                                        ...
....                                                                                                        ....
....                                                                                                        ...
....                                                                                                        ....
.... I                                                                                                       ...
....                                                                                                        ....
....                                                                                                        ...
....                                                                                                        ...
:::::::.,                                                                                                     ......
-,                                                                                                      ......
::.                                                                       .-  l-                            .........
..                                                                                                       .
::-:-                                                                                                       ....
......
iiiii                                                                                                      ..........
.....
.....
......                                                                                                       .....
...                                                                                                                                             .....
..                                                                                                                                              .....
...                                   ......                   -                                                                                    .....
:::::                               .....                                   :-:-:-:-:-:                MN                                                                                    .........
....        .....                                  :.:.:.:.:.:,                                                                                                    .........
.. ..                                 ......                                                                                                        ....
....             ...                                   .......                                                                                                       .....
.                           .......   . .                                       ,                                                                                                      ..........
.....         ....                                  :::::::::::,                                                                                                    ..........
.   ...     .                                    ......                                                                                                       .....
..                     .... .....     .                                    ......                                                                                                       .....
..                     ...  ....      .                                    ......                                                                                                       ....
..    .                                          ......                                                                                                        .....
.....                                                                                                        ....
......                                                                                                       .....
....
.....
....
:::                                                                                                         .....
-----------------                                      ...:.:.:.: .   I                                                                                                ........
-----------------                                       .....
.....                                                                                                        ....
:::::::::;            -         .l..                  -                                                           ..........
I\M                                                                   ..........
....                         .-                                                 ,                                                                                                   .......
.   :  :::::.                                                                                                                                              ...
::     .......        .......                                =  \'                                                                                                    .......
..  .    :                                                                                                                                              ....
:  ..  ...,       ...                                  \                                                                                                      .......
:   .......:.:...                                     ,\\\\\                                                                                                    .......
..  ..  ..                                                                                                                                            ...
.....
...  ...  ..                                                                                                                                           ....
..  ..  ..                                                                                                                                            ...
........
A   ...  ::::.                                                                                                                                          .......
::','..:::.:. ,.:::..., . I    I.I.. ..                                 :::.:.:.:.:,                                                                                                     .......
....
--------------------------------                                      :::::::::: -                                                                                                    .......
-------------------------------                                       ...                                                                                                         ...
--------------------------------                                      ........:.:                                                                                                      ......
------                                  .....                                                                                                         .:.:.:
::                                                                                                          ...
..e:m--P.F  l--                                                                                                                                                              .
. ,       -..                                                         :
:: ::..'':::   ::  .:I:.::i&  *:,.,                                                  ::::
..!:.:.::::
. ,::   .. ::::  ..  .   .    .2..:.:                                                  S\
.   :   .   :  ..     ..B  :::  .....                                               ......
::: :.:: ...                                                   .:::, \
- ....::.
.9  ::   .  ::.:  ..  .   ..  ::I::...                                                ......
.  ..  :.... ..                                                ...
..  ..                                                :.:.:.    I                                                                                 ---- -             --,.
......                                                        \                                             ........
...
.
.... ::::\, \                                                                          R                         : iiiii
........                                                                                                      ..::: !i!i
....
...
..
.                        ..
-...-.-- .-.-.----                -                                           N    o    W       ......: ....                                                                                                     ........
......................  ......... -    .- ...... -  - .......                                                                                                         ..
........................................................                                                                                                               ..

What Is HeinOnline?

HeinOnline is a subscription-based resource containing nearly 2,700 academic and legal journals from inception; complete coverage of government documents such as U.S. Statutes at Large, U.S. Code, Federal Register, Code of Federal Regulations, U.S. Reports, and much more. Documents are image-based, fully searchable PDFs with the authority of print combined with the accessibility of a user-friendly and powerful database. For more information, request a quote or trial for your organization below.Short-term subscription options include 24 hours, 48 hours, or 1 week to HeinOnline with pricing starting as low as $29.95

Access to this content requires a subscription. Please visit the following page to request a quote or trial:

Already a HeinOnline Subscriber?