69 Phoenix Revista Insolventa 3 (2019)

handle is hein.journals/phoevins69 and id is 1 raw text is: Dragi colegi,

  Iatd cd s-a incheiat vara, s-au sfArsit concediile, iar
acum revenim la treabd cu forte noi. A fost o vard lipsitd
de evenimente majore pentru practicienii in insolvent,
deci sper cd ati reusit sd vd. reincdrcati bateriile si sd va.
odihniti putin.

  intre timp, ANAF a organizat prima rundd a proce-
durilor de agreare si selectie a practicienilor in insol-
ventd dupd noul program. Procedura se va organiza
trimestrial, iar practicienii agreati deja nu vor trebui sd
se inregistreze din nou.

  A fost publicatd si prima listd de practicieni agreati in
urma acestei selectii. Noi publicdm pe site-ul UNPIR
toate nouttile legate de aceste lucruri si vd vom trimite
informatiile si prin intermediul filialelor, astfel incAt sd
ne asigurdm cd sunteti la curent cu tot ce se intdmpid.

  La nivel politic si administrativ, peisajul s-a schimbat
puternic fatd de cum  ardta la momentul publicdrii
ultimei editii a revistei Phoenix. Valul de schimbdri
legislative, care ameninta din toate prtile la inceputul
anului, s-a mai redus din intensitate.

  Comisiile din Camera Deputatilor si-au reinceput
discutiile, iar in perioada urmdtoare vom relua cola-
borarea pe  Proiectul de  Lege privind aprobarea
Ordonantei de urgentd a Guvernului nr. 88/2018 pentru
modificarea si completarea unor acte normative in
domeniul insolventei si a altor acte normative.

  fn Monitorul Oficial au fost republicate Statutul
UNPIR si Codul de etic profesionald si disciplind, cu
modifictrile adoptate in Congresul UNPIR organizat in
prima parte a anului.

  Pentru a ne asigura cf ne conformdm cu prevederile
legislative in cea ce priveste protectia datelor cu
caracter persona am finalizat cererea de oferte pentru
Servicii de audit si consultantd in materie de GDPR. ll
pcrioada urmtoare ,vom lucra indeaproape cu specia-


listii pentru a fi siguri cd este totul in regular din acest
punct de vedere.

  0 altd prevedere legislativd pentru care va trebui
sd colabordm  cu specialisti din exterior este Legea
nr. 129/2019 pentru prevenirea si combaterea spdilrii
banilor si finantrii terorismului. Am lansat o cerere de
oferte din partea unui numdr de posibili furnizori si
urmeazd sd alegem o echipd de specialisti alxturi de care
sd implementdm legislatia corect si complet.

  Nu in ultimul rand, trebuie mentionat faptul cd in
vard am fost contactati de practicienii in insolvent din
Georgia. Ei urmeazd sd isi stabileascd o organizatie
similard UNPIR-ului, cu legislatia aferenta, si au con-
tactat omologi din mai multe tri, inclusiv Franta si
Germania, pentru a identifica cele mai bune practicL
UNPIR va fi reprezentatd in aceste discutii de doamna
Simona Milos si suntem convinsi c5 Si noi, Si colegii din
Georgia vom avea numai de cdstigat din cest SChimb de
experientd.

  1i leg turd cu acest numfr al revistei Phoenix, ice-
pem editia de toamnd cu un articol foarte interesat{ din
punct dc vederctehnic, in care domnul Stan Tirnoveainu
si dtama And eea. Deli-Diaconescu abordeazd chesti-
unea ex cutarii silite dhn procedura executionalx indivi-
da', i ireatic cu suiele din contul unic.

What Is HeinOnline?

HeinOnline is a subscription-based resource containing nearly 2,700 academic and legal journals from inception; complete coverage of government documents such as U.S. Statutes at Large, U.S. Code, Federal Register, Code of Federal Regulations, U.S. Reports, and much more. Documents are image-based, fully searchable PDFs with the authority of print combined with the accessibility of a user-friendly and powerful database. For more information, request a quote or trial for your organization below.Short-term subscription options include 24 hours, 48 hours, or 1 week to HeinOnline with pricing starting as low as $29.95

Access to this content requires a subscription. Please visit the following page to request a quote or trial:

Already a HeinOnline Subscriber?