68 Phoenix Revista Insolventa 3 (2019)

handle is hein.journals/phoevins68 and id is 1 raw text is: Dragi colegi,

La inceputul lunii mai am organizat Ziua Practicianului
ýi Congresul UNPIR intr-un context de sārbātoare ýi,
dupā discursul meu de la Ziua Practicianului, am rāmas
,,dator cu o imagine legatā de inceputurile acestei
profesii.

Doar dacā ne uitām la punctul de pornire ýi il comparām
cu momentul actual putem sā ne dām seama cā profesia
de practician in insolventā a avut o evolutie foarte
frumoasā  ýi consecventā in  Romānia, in  ciuda
dificultātilor.

Primul sediu al echivalentului UNPIR de atunci era pe
strada Mendeleev, la subsolul Ministerului Metalurgiei;
era o incāpere de 25 de metri pātrati, cu o masā ýi un
scaun, care ne fusese pusā la dispozitie gratuit de cātre
Minister...

Acolo a inceput totul, iar azi avem aproximativ 3.000 de
membri compatibili ýi 35 de filiale.

Cele douā evenimente, Ziua Practicianului ýi Congresul,
au fost o ocazie foarte bunā sā ne plimbām putin printre
aceste amintiri §i sā revedem oameni care au avut o
contributie consistentā la ceea ce inseamnā practica
insolventei in Romānia.


invitatii de onoare a fost profesorul Stanciu
Lru, pe care il cunoaýtem cu totii, mai ales
le sale de specialitate, care au servit drept


profundI regretatā absentā insā a fost cea a
i I  Turcu. Doimnul profesor a fost alāturi
insolventei  cā dle la inceput si era omul
ai oricānd sā i te adresezi cu o intrebare
aca practica iflsolveėtei are azi un  set
le inistrėimenite uridice cu care poate lucra, o
diii aceastu realitate este meritui domnului


in Congresul de anul acesta, una dintre cele mai
importante māsuri a fost majorarea plafonului pentru
onorariile practicienilor in insolventā de la 4.000 lei la
5.000 lei. Aceastā valoare s-a regāsit, ulterior, ýi in
procedura  ANAF  de agreare a practicienilor in
insolventā.

,,Pe surse, UNPIR a aflat cā se pregāteqte o modificare a
acestei proceduri la ANAF. Am reuýit sā ne implicām in
aceste discutii ýi sā avem un rezultat bun, Ordinul
Preedintelui ANAF nr. 1443/2019.

Procedura va fi organizatā trimestrial, practicienii care
sunt deja pe listā nu vor trebui sā se inscrie din nou,
onorariile vādit disproportionate nu vor mai fi luate in
calcul, iar din procedurā sunt eliminate societātile farā
patrimoniu.

Acum urmeazā sā vedem cum se pune in practicā acest
ordin. ANAF a demarat deja prima procedurā in
conformitate ai yėoul ordin ýi sperām cā nu vor fi
incidente majore.


ei continIlā sā
rnploare. S-au
o conjuu1ctu1rā

What Is HeinOnline?

HeinOnline is a subscription-based resource containing nearly 2,700 academic and legal journals from inception; complete coverage of government documents such as U.S. Statutes at Large, U.S. Code, Federal Register, Code of Federal Regulations, U.S. Reports, and much more. Documents are image-based, fully searchable PDFs with the authority of print combined with the accessibility of a user-friendly and powerful database. For more information, request a quote or trial for your organization below.Short-term subscription options include 24 hours, 48 hours, or 1 week to HeinOnline with pricing starting as low as $29.95

Access to this content requires a subscription. Please visit the following page to request a quote or trial:

Already a HeinOnline Subscriber?