3 Phoenix Revista Insolventa 1 (2003)

handle is hein.journals/phoevins3 and id is 1 raw text is: 
Phoenix, revista de insolventa

  Nr. 3, ianuarie-martie 2003

                                   .sumalr


                                          pag.
  O CUVANT INTRODUCTIV
    CUVANTUL PRESEDINTELUI
  O COMITETUL NATIONAL DE CONDUCERE VA INFORMEAZA
    ORGANIZAREA CELUI DE AL IV-LEA CONGRES UNPRL (28.03.2003)
  O NOUTATI UPLR
    CONGRESUL UNIUNII MONDIALE AL PROFESIILOR LIBERALE - PARIS, NOIEMBRIE 2002     6
  O CUVANTUL FILIALEI UNPRL. AZI TIMI$
    ASPECTE PRACTICE ALE NOILOR REGLEMENTARI PRIVIND INSOLVENTA COMERCIALA IN
    DEZBATEREA PARTICIPANTILOR LA INTALNIREA ORGANIZATA DE FILIALA TIMIS     9
  O RUBRICA PRACTICIANULUI
    CONSIDERATIUNI ASUPRA IMPLICATIILOR DESCHIDERII PROCEDURII FALIMENTULUI ASUPRA
    OBLIGATIILOR REPREZENTANTILOR DEBITORULUI PE DE 0 PARTE, SI RESPECTIV A LICHIDATORULUI,
    PE DE ALTA PARTE                               I
  O RUBRICA ANALISTULUI
    PARTICIPANTl LA PROCEDURA INSOLVENTEI COMERCIANTILOR             15
    DREPTURILE CREDITORULUI IN PROCEDURA FALIMENTULUI
  O JURISPRUDENTA COMENTATA
    STABILIREA ONORARIULUI ADMINISTRATORULUI JUDICIAR SAU AL LICHIDATORULUI,
    IN PRACTICA UNOR INSTANTE ____
  O OPINIA SPECIALISTULUI
    NOILE REGLEMENTARI PENTRU STABILIREA PASIVULUI DEBITORULUI, POTRIVIT MODIFICARILOR
    ADUSE DE ORDONANTA GUVERNULUI NR.38/2002                  _27
  O INFORMATIl
    LEGISLATIA GERMANA A FALIMENTULUI IN DEZBATEREA PARTICIPANTILOR LA SEMINARUL
    ORGANIZAT DE MINISTERUL JUSTITIEI ___0
  O INTREBARIl $I RASPUNSURI


       Editor
    Mihai Dimonie,       EditorUl a 1teti de l cititori artic, op)n11 Si propuneri bine
     Director executiv   arumentate pind  0nCe po1ein1i de Contbilitate, evaLuare,
   Alexandru Frumosu,         m keting, m  m tt
     Consilier stiintific
   conf. dr. Radu Bufan    * Intruct te matelele Ca
     Colegiul de redactie  redactie, pe computer, rug1IM pe cei Care redacteazci articolele sa le
     Adina Apostol,
       AdnaApstltrimlit 't peC SUPort magnletic.  *    Opinliile exprirniate inl articolele

    DTP & tipar realizat la
  GRUPUL DE PRESA ROMANIA      Ic  l p\ivind Corninutul aCestora apa l il eXClUSIVIitte ailor.
    E-mail: rps@lbastra11ro
                 arTileate flI) IllC SU-t flCC tl jif bliC 1ti li Se CO t rtl ervtle L1 Lfe  Secretariat general al UNPRL
  Bd. Octavian Goga fir. 2, sector 3
      BucureIti
    Tel.: 021-326.11.01,
    fax: 021-326.11.02
    E-mail: unprl@fx.ro
                       Secretariaet genra alPPiaR
                       Universititii,, Politehnica Bucuresti


black +

What Is HeinOnline?

HeinOnline is a subscription-based resource containing nearly 2,700 academic and legal journals from inception; complete coverage of government documents such as U.S. Statutes at Large, U.S. Code, Federal Register, Code of Federal Regulations, U.S. Reports, and much more. Documents are image-based, fully searchable PDFs with the authority of print combined with the accessibility of a user-friendly and powerful database. For more information, request a quote or trial for your organization below.Short-term subscription options include 24 hours, 48 hours, or 1 week to HeinOnline with pricing starting as low as $29.95

Access to this content requires a subscription. Please visit the following page to request a quote or trial:

Already a HeinOnline Subscriber?