28-29 Phoenix Revista Insolventa 1 (2009)

handle is hein.journals/phoevins28 and id is 1 raw text is: Phoenix, revista de insolventa

  Nr. 28-29, aprilie-septembrie 2009

                                      sumalr


                                              pag.
  O INTRODUCERE

     CUVANTUL PRESEDINTELUI

  O RUBRICA PRACTICIANULUI

     CRIZA FINANCIARA, DARUL SI CALUL TROAN

     INCEPUTUL ORGANIZARII PROFESIEI                           7

     RASPUNDEREA CIVILA SI PENALA A PRACTICIANULUI

     COMPARATIE INTRE CHAPTER 11 SI REORGANIZAREA JUDICIARA DIN LEGEA ROMANA_   _   _  _

     LICHIDAREA PERSOANELOR JURIDICE FARA SCOP PATRIMONIAL

     IPOSTAZELE PRACTICIANULUI IN INSOLVENTA - PRACTICIANUL NEGOCIATOR          n0

  0 RUBRICA ANALISTULUI

     DREPTUL DE A CONDUCE ACTIVITATEA DEBITORULUI IN PROCEDURA INSOLVENTEI

     SUB SEMNUL CONTROVERSEI - ATRIBUTlLE JUDECATORULUI-SINDIC

  J RUBRICA MAGISTRATULUI

     COOPERAREA JUDICIARA IN MATERIA INSOLVENTEI TRANSFRONTALIERE

     MAJORARILE DE INTARZIERE IN CAZUL CREANTELOR BUGETARE


         Editor                   Secretar general
       Mihai Dimonie                 Alexandru  Frumosu
        Redactor sef                 Secretariat de redactie
      Nicolae Sarambei                 Adrian Ciochirdel
      Consultanti stiintifici             Andreea  Mucilenita
  prof. univ. dr. Radu Bufan (Timisoara)        Tehnoredactare computerizat6
  av. Simona Maria Milo* (Bucuresti)          Anca Vergulescu
  av. drd. Ana-Irina Sarcane (Bucuresti)

                   Editare si imprimare
               Redactia Publicatiilor pentru Str6in6tate

  * Opiille expimlate ini articolele publicate iii rst~i, precuml s Secretariat general al UNPIR
                                  Bd. Octavian Goga nr. 2, sector 3
  reCsponisai1ltate stliintific~i si juridIC11Li pr1\iind colinilutul alcestora.uurlt
                                       Bucureqti
  ap n ill exciulsiltae autorilor 0 Toaite drepiturile isuprai alcestel J Tel.: 021-316.24.84,
  blicatii sunt rezervae UNPIR @ Ar-ticolee pub~lctanrior po0t hi    fax: 021-316.24.85
  citite si p1C site-ul ww unp)ir'.r                 E-mail: office@unpir.ro  Coperta I realizatA de dna Anca Vergulescu,
  pe o idee a editorului                         ISSN: 1583-2368

What Is HeinOnline?

HeinOnline is a subscription-based resource containing nearly 2,700 academic and legal journals from inception; complete coverage of government documents such as U.S. Statutes at Large, U.S. Code, Federal Register, Code of Federal Regulations, U.S. Reports, and much more. Documents are image-based, fully searchable PDFs with the authority of print combined with the accessibility of a user-friendly and powerful database. For more information, request a quote or trial for your organization below.Short-term subscription options include 24 hours, 48 hours, or 1 week to HeinOnline with pricing starting as low as $29.95

Access to this content requires a subscription. Please visit the following page to request a quote or trial:

Already a HeinOnline Subscriber?