2 Phoenix Revista Insolventa 1 (2002)

handle is hein.journals/phoevins2 and id is 1 raw text is: 
Phoenix, revista de insolventa1

 Nr. 2, octombrie-decembrie 2002

                                   s  uma ir

                                         pag
  D INTRODUCERE
    CUVANTUL PREEDINTELUI   _3
  a COMITETUL NATIONAL DE CONDUCERE VA INFORMEAZA
    PROBLEME ALE PROFESIEl IN DEZBATEREA PRESEDINTILOR
    COMITETELOR DE CONDUCERE A FILIALELOR
  D NOUTATI UPLR
    ORGANIZAREA PROFESllLOR LBERALE IN CANADA
  RUBRICA PRACTICIANULUI
    DISTRIBUIREA SUMELOR CATRE CREDITORI
  D RUBRICA ANALISTULUI
    NOUA REGLEMENTARE A PROCEDURII REORGANIZARll JUDICIARE BI FALIMENTULUI
    STRATEGIA FIRME-COMPONENTA FUNDAMENTALA A PLANULUI DE REORGANIZARE JUDICIARA
  O JURISPRUDENTA COMENTATA
    DECIZII ALE CURTI DE APEL CLUJ                       ---------
  D OPINIA SPECIALISTULUI
    APRECIERI REFERITOARE LA PRECIZARILE PRIVIND REFLECTAREA
    IN CONTABILITATE A PRINCIPALELOR OPERATIUNI PRIVIND FUZIUNEA,
    DIZOLVAREA SI LICHIDAREA


     Colegiul director               APEL
 Niculae B6lan, Mihai Dimonie,
     Consilier stiintific   Redactla  publicatiei ,PHOENIX    revista de
   conf. dr. Radu Bufan   insolventY   reaminteste  membrilor  Uniunhl
    Colegiul de redoctie    conducerilor filialelor c,. au la dispozitie cteva rubrici
   Alexandru Frumosu,    car- l sn  rezervate, dar pe care le utihzeaz .
    Adina Apostol,     i
   Adrian Ciochirdel
    DTP & tipar realizat la   filialel, ,Tntrebri si r.spunsuri, ,opinii si informatii,
   Grupul de pres6 Romania  ,studiide caz.
    ___________________    Aparilia numerelor  viltoare este conditionata de
 * Editorul ateapta de     interesul cititorilor.
 opinl I IIopIne i tI I taII   Astept,.m inc,. articolele sau cel putin intrebrunile
 privind orce problem d nabilidumneavoastr.
 evalIIare, gi lalie, marketing, mana-
 gement ei LIlte domeni adia ent . *
 Iintrucdt toate materialele care ar in
      r vir~ preicrazd redlie PCSecretariat general al UNPRE
 computerBd. Octavian Goga nr. 2, sector 3 Bucureti
 articolle sI l I rimit pe suport ma-    Tel.: 01-326.11.01, fax: 01-326.11.02
 ntic * Opinille expiateE-ail: unrl@fx.ro
 publicate in revistli, prceum pi
 respon abiliaten~ itiiniificil gi jur idicai
 privind continuul. atcestor. apa run in
 exclusivitate [utorilor, * Tonet- drepturile
 asupr acesteiL  publicalli sunIt re ervate
 cNPRL.                Coperta 1: zdirea Facutd i de Drept din cadrul
                         Universitiii Bucuresti

What Is HeinOnline?

HeinOnline is a subscription-based resource containing nearly 2,700 academic and legal journals from inception; complete coverage of government documents such as U.S. Statutes at Large, U.S. Code, Federal Register, Code of Federal Regulations, U.S. Reports, and much more. Documents are image-based, fully searchable PDFs with the authority of print combined with the accessibility of a user-friendly and powerful database. For more information, request a quote or trial for your organization below.Short-term subscription options include 24 hours, 48 hours, or 1 week to HeinOnline with pricing starting as low as $29.95

Access to this content requires a subscription. Please visit the following page to request a quote or trial:

Already a HeinOnline Subscriber?