16-17 Phoenix Revista Insolventa 1 (2006)

handle is hein.journals/phoevins16 and id is 1 raw text is: 

Phoenix, revista de insolventa

Nr. 16-17, aprilie-septembrie 2006


sumar


                                            pag.
L INTRODUCERE
   CUVANTUL PRESEDINTELUI
J DESPRE LEGEA INSOLVENTEl
   PRACTICIANUL IN INSOLVENTA, ATRIBUTIILE $1 ROLUL                  4
   PROIECTUL PHARE PENTRU INBUNATATIREA LEGISLATIEI                  7
   RELATIA JUDECATOR-SINDIC - PRACTICIAN IN INSOLVENTAL9
   PRINCIPALELE REPERE ALE RECENTEI REFORME LEGISLATIVE                11
   REGULI PRIVIND CONTINUAREA CONTRACTELOR
   REORGANIZAREA EFICIENTA A FIRMELOR IN DIFICULTATE
   ROLUL 51 ATRIBUTilLE COMITETULUI CREDITORILOR
   VALORIFICAREA BUNURI LOR DEBITOAREI                         34
   DISPOZITIILE LEGALE PRIVIND DISTRIBUIREA 37
   PROCEDURA SIMPLIFICATA
   CUM AR TREBUI S ARATE PROCEDURA SIMPLIFICATA?                   42
   RASPUNDEREA ORGANELOR DE CONDUCERE                        4
   INCHIDEREA PROCEDURII INSOLVENTEI
L INTEGRARE EUROPEANA
   ORIGINALITATEA STRUCTURl INSTITUTIONALE A UNIUNII EUROPENE_53
 Li OPINIA SPECIALISTULUI
   DE LA LICHIDAREA VOLUNTARA LA LICHIDAREA JUDICIAR D                 h
   CONTABILITATEA LICHIDARII SOCIETATILOR COMERCIALE (PARTEA A Il-A)
 Li REZUMATE_65


Colegiul de redactie
  conf. univ. dr. Radu Bufan (Timisoara)
  conf. univ. dr. Gheorghe Piperea (Bucuresti)
  prof. univ. dr. Ion Turcu (Cluj Napoca)


               Editor
            Mihai Dimonie


 0 Opiniile exprimate in articolele publicate in revistd, precum i respon-
 sabilitatea §tiintifich §i juridici privind continutul acestora aparin in exclu-
 sivitate autorilor. * Toate drepturile asupra acestei publicatii sunt
 rezervate UNPRL. * Articolele publicate anterior pot fi citite si pe
 site-ul www.unpir.ro  Coperta 1: Imaginea zeitei Thetis
      mg  cu acordul Ediui LNIFNA LEV


     Redactor se
   Nicolae Saranbei
    Secretar genera
   Alexandru Frumosu
   Secretariat de redactie
    Adina Apostol
   Adrian Ciochirdel
  Tehnoredactare computerizata
    Anca Vergulescu
    Editare si imprimare
Redactia Publicatilor pentru Str6inatc

  Secretariat general al UNPRL
  Bd. Octavian Goga nr. 2, sector
      Bucurepti
    Tel.: 021-316.24.84,
    fax: 021-316.24.85
    E-mail: office@unpir.ro

     iss\ 1583-2368


Digitized from Best Copy Available

What Is HeinOnline?

HeinOnline is a subscription-based resource containing nearly 2,700 academic and legal journals from inception; complete coverage of government documents such as U.S. Statutes at Large, U.S. Code, Federal Register, Code of Federal Regulations, U.S. Reports, and much more. Documents are image-based, fully searchable PDFs with the authority of print combined with the accessibility of a user-friendly and powerful database. For more information, request a quote or trial for your organization below.Short-term subscription options include 24 hours, 48 hours, or 1 week to HeinOnline with pricing starting as low as $29.95

Access to this content requires a subscription. Please visit the following page to request a quote or trial:

Already a HeinOnline Subscriber?