About | HeinOnline Law Journal Library | HeinOnline Law Journal Library | HeinOnline

16 Mennesker og Rettigheter 3 (1998)

handle is hein.journals/norjhur16 and id is 1 raw text is: ,M el n n e ,e


Leder:
Eva Grinde Nordisk fremmedfrykt                       4


Intervju:
Eva Grinde - Jeg driver ikke med koseprat! Intervju med Hilde Frafjord Johnson 5


Tema, Flyktninger:
Vigdis Vevstad Europeisk flyktningbeskyttelse må og kan forbedres      ti
Enver Djuliman, Bjørn Engesland og Gunnar M. Karlsen Rett til å vende hjem 19
Helga Fastrup Ervik Behovet for en kjønnssensitiv nordisk flyktningpolitikk 27
Henrik Lunde Høyreekstremisme i Norden                   35
Kim U Kjær Modtagelsen af de bosniske krigsflygtninge i Norden       44


Gunnar M. Karlsen En permanent internasjonal straffedomstol
Salima GbezaliMarc Schade-Poulsen Krisen i Algerie             '59


Ordskifte:
Asbjørn Eide Kjuusdommen var riktig og viktig                1
Jan Borgen, Per Zimmer En asylpolitikk med et positivt fortegn       74


Verdenserklæringen 50 år:
Tore Lindbolm Verdenserklæringen av 1948 - et nybrottsverk


Bokanmeldelser                               85


Aktuelle Dommer
fra den Europeiske Menneskerettighetsdomstolen               9)6

What Is HeinOnline?

HeinOnline is a subscription-based resource containing nearly 3,000 academic and legal journals from inception; complete coverage of government documents such as U.S. Statutes at Large, U.S. Code, Federal Register, Code of Federal Regulations, U.S. Reports, and much more. Documents are image-based, fully searchable PDFs with the authority of print combined with the accessibility of a user-friendly and powerful database. For more information, request a quote or trial for your organization below.Short-term subscription options include 24 hours, 48 hours, or 1 week to HeinOnline with pricing starting as low as $29.95

Contact us for annual subscription options:

Already a HeinOnline Subscriber?

profiles profiles most