About | HeinOnline Law Journal Library | HeinOnline Law Journal Library | HeinOnline

11 Mennesker og Rettigheter [i] (1993)

handle is hein.journals/norjhur11 and id is 1 raw text is: 

Blad i postabonnement


          Returadresse:
Scandinavian University Press
      Postboks 2959 TØyen
            0608 Oslo


Bård-Anders Andreassen I sivilisasjonens tegn (leder)
Jan Egeland En ny folkevandringstid
Haakon B. Hjelde Nordens rolle - Pådriver eller brobygger?
Kumar Rupesinghe Tidlig varsling og konfliktløsning - De ikke-statlige organisasjonenes rolle
Marek Thee Internasjonal demilitarisering og streben etter en menneskerettslig styreform
Gro Nystuen Ytringsfriheten og rasistiske ytringer - norsk lovgivning og praksis
Morten Kjærum Menneskerettigheder i Danmark
Gudmundur Alfredsson Samerna och manskliga råttigheter - bristfållig minoritetsskydd i Sverige
Bente Egjar Engesland Millioner på flukt, men Europa vil ikke ha dem
Bård-Anders Andreassen Hva er internasjonal valgobservasjon?

Utsyn
Jure Piskur Bakgrunnen for konflikten i det tidligere Jugoslavia
Baard Hjelde Etnisitet og nasjonalisme. En kritikk av minoritetsbegrepet innen menneskerettigheter
Ole Kristian Fauchald Retten til miljøinformasjon
Oren Lyon Men folk fortsatte å danse - grasrotengasjement nødvendig for økologisk snuoperasjon
Anton S. Philip Menneskerettigheter på Sri Lanka

Rapport
Henrik Døcker Nord-syd-konfrontation om menneskerettighedeme. Verdenskonferansen om
        menneskerettigheder trues av stærk politisering fra u-landenes side
Mikael Johansson och Rolf Ring Raoul Wallenberg institutets program fbr råttsutveckling i
        utvecklingslånder
 Gunnar M. Karlsen Det niende nordiske seminar om menneskerettigheter
 Stig Michalsen Forsvinninger og politiske drap - krav om større FN-innsats
 Marek Thee Stemmer fra Polen i en endringstid


Rettspraksis
- referater
- oversikt 1992
- registre

Bokomtaler
Innkomne publikasjoner


1111111 I I!J
770800 0730


Innhold

What Is HeinOnline?

HeinOnline is a subscription-based resource containing nearly 3,000 academic and legal journals from inception; complete coverage of government documents such as U.S. Statutes at Large, U.S. Code, Federal Register, Code of Federal Regulations, U.S. Reports, and much more. Documents are image-based, fully searchable PDFs with the authority of print combined with the accessibility of a user-friendly and powerful database. For more information, request a quote or trial for your organization below.Short-term subscription options include 24 hours, 48 hours, or 1 week to HeinOnline with pricing starting as low as $29.95

Contact us for annual subscription options:

Already a HeinOnline Subscriber?

profiles profiles most