About | HeinOnline Law Journal Library | HeinOnline Law Journal Library | HeinOnline

10 Mennesker og Rettigheter 1 (1992)

handle is hein.journals/norjhur10 and id is 1 raw text is: 
         Innhold 1/19927Tma: Europa - en ny epoke?

Bård-Anders Andreassen Menneskerettighetene i det nye      2
   Europa (leder)
Peter Leuprecht Europarådets menneskerettighetssystem      3
   - Quo Vadis?
Jan Mårtensson Sikkerhetspolitikk og menneskerettigheter:    8
   Erfaringer fra KSSE-prosessen og FN
Rachel Brett Den menneskelige dimensjon i KSSE          13
Ulrica Flodin Europarådets sociala stadga - våckt ur sin     19
   thrnrosas6mn
Marek Thee Oppløsning av Sovjetunionen: Et grunnlag for demokrati? 27
Kristian Myntti Okad jåmstålldhet før de finlåndska samerna   33
Roald Høvring Tyrkia - fremdeles Europas syke mor?      40
Tue Magnussen  Albania på vei mot demokrati?          46

Utsyn

Nana K. A. Busia Jr. Demokrati og utvikling i afrikanske samfunn 53
Vojin Dimitrijevic Statenes forpliktelser ved 'grove' brudd på  61
   menneskerettighetene
Guatemala - behov for internasjonal oppmerksomhet        67

Debatt

Øivind Fuglerud Asylpolitikk, utenrikspolitikk og        73
   menneskerettigheter

Rettspraksis
- Referater                           79
- Oversikt over dommer avsagt av Den europeiske         90
   menneskerettighetsdomstol

Bokomtaler:
- Omtaler                            100
- Innkomne                            108

Forfatterne                           109


Indeks mennesker & rettigheter 1991

What Is HeinOnline?

HeinOnline is a subscription-based resource containing nearly 3,000 academic and legal journals from inception; complete coverage of government documents such as U.S. Statutes at Large, U.S. Code, Federal Register, Code of Federal Regulations, U.S. Reports, and much more. Documents are image-based, fully searchable PDFs with the authority of print combined with the accessibility of a user-friendly and powerful database. For more information, request a quote or trial for your organization below.Short-term subscription options include 24 hours, 48 hours, or 1 week to HeinOnline with pricing starting as low as $29.95

Contact us for annual subscription options:

Already a HeinOnline Subscriber?

profiles profiles most