About | HeinOnline Law Journal Library | HeinOnline Law Journal Library | HeinOnline

1 Mennesker og Rettigheter [i] (1983)

handle is hein.journals/norjhur1 and id is 1 raw text is: INNHOLD
M ennesker og   Rettigheter ......................................................... i
F N i fo kus ...................... ......................................................... .. 5
Menneskerettighetssystemet, Asbjørn Eide ............................    7
De nordiska lånderna och F6renta Nationernas system f6r
månskliga råttigheter, Klaus Tirnudd ................................... 17
20 århundres versjon av de 10 bud? Marianne Egeland .......... 26
FNs arbeid for menneskerettighetene, Helge Ole Bergesen ..... 31
Hva kan «FN's Menneskerettskomité» gjøre? Torkel Opsahl... 43
Retten til mat, Barth Eide, Oshaug og Wandel ...................... 57
Kan bare stater begå menneskerettighetsbrudd? ................ 69
Hvem og hva er HURIDOCS? .............................................. 71
M ax Sørensen  ........................................................................ 72
Ny klagesak mot Tyrkia.......................................................... 73
Har krenket Europakonvensjonen ......................................... 74
UNESCO-møte om menneskerettighetsundervisning ....... 75
Underkommisjonen til forhindring av diskriminering og
beskyttelse av minoriteter ...................................................... 76
Ny deklarasjon vedtatt på Amnestykonferanse om
utenomrettslige henrettelser................................................. 77
«Farlige» synspunkt samlet i bokform .................................. 79
Centre for Human Rights i FN - bare et navnebytte? ............ 80
Stortingsdebatt om menneskerettighetsinstitutt i Norge ............ 81
Kvinnekonferanse i Norge? ................................................... 83
Internasjonal statusrapport over fjorårets
menneskerettighetsbrudd ...................................................... 84
En ny europeisk stiftelse for månskliga råttigheter ......... 90
Det nordiske samarbeidet om menneskerettighetene ........... 92
A bstract ... ............................................................................. . . 96

What Is HeinOnline?

HeinOnline is a subscription-based resource containing nearly 3,000 academic and legal journals from inception; complete coverage of government documents such as U.S. Statutes at Large, U.S. Code, Federal Register, Code of Federal Regulations, U.S. Reports, and much more. Documents are image-based, fully searchable PDFs with the authority of print combined with the accessibility of a user-friendly and powerful database. For more information, request a quote or trial for your organization below.Short-term subscription options include 24 hours, 48 hours, or 1 week to HeinOnline with pricing starting as low as $29.95

Contact us for annual subscription options:

Already a HeinOnline Subscriber?

profiles profiles most