About | HeinOnline Law Journal Library | HeinOnline Law Journal Library | HeinOnline

5 Logos Universality Mentality Educ. Novelty Sect.: L. 93 (2017)
Sexual Harassment. Micro-Research

handle is hein.journals/lumenlaw5 and id is 159 raw text is: 


https://doi.orw/ 10.18662/lumenlaw.6


Sexual Harassment. Micro-research

Loredana-CitMina SPOIALA', Raluca-Gabriela ZAHARIE,Maria-Cristina
PETREA', Sabina-MidMina SMOCHINA'L Maria  CLIPA'

Abstract: The purpose of the paper is to analyze the hypothesis according to
which the women in Romania  considers sexual harassment to be a serious
problem, but it is still expected the solution to occur naturally. In this paper,
we want to emphasize that women  need to be better informed about sexual
harassment and that most of those in such cases are not aware of the law that
protects them.

Keywords: sexual harassment; exclusion; abuse; discrimination; injured person.

Introducere

    Am  ales sa realizam aceasti cercetare pentru ca in societatea actualA
reprezinti un subject de importanta majori, din ce in ce mai multe persoane
de gen feminin flind victimele acestui fenomen. Totodati, dorim s2 aritim
faptul c2 dei existi un numir mare de persoane haquite (Agrosoaie et al.,
2003), acestea nu au apelat cu incredere la autorititi pentru a le sprijini i
pentru a rezolva situatile cu care s-au confruntat. In cadrul chestionarului
vor fi evidentiate i motivele pentru care cele mai multe dintre persoanele
intervievate nu doresc s2 recunoascA faptul c au fost haruite de-a lungul
vietii, chiar dacd unele dintre ele au ajuns sA aib diferite probleme
emotionale sau psihice din cauza acestor intimpliri.

Egantionarea

    Chestionarul a fost aplicat unui eantion (Sandu, 2016) alcituit din
200 de persoane de gen feminin care locuiesc pe raza judetului Suceava.
Acestea au fost alese aleatoriu, tocmai pentru a reuyi s2 vedem dacd acest
fenomen  este intr-adevir rispindit i in judetul nostru gi pentru a intelege
cum gindesc persoanele aflate in cauzi referitor la acest subiect, considerat
de multe ori i tabu. Virsta persoanelor intervievate a fost intre 18-60 de ani.
    Tema  acestei cercetiri este reprezentati de situatia femeilor care s-au
confruntat cu harruirea sexuala i care nu au tiut cum s2 procedeze pentru a
se apira. Cercetarea este de tip explicativ, deoarece intenia noastri este de a

1 Student, Faculty of Law and Administrative Sciences, Stefan cel Mare University from
Suceava, Romania.

                  93


How to cite: Spoiala, L.-C., Zaharie, R.-G., Petrea, M.-C., Smochina, S.-M., Clipa, M. (2017). Sexual Harassment. Micro-research.
   Logos Universality Mentality Education Novelty, Section: Law, V(2), 93-116. https://doi.org/10.18662/lumenlaw.6

What Is HeinOnline?

HeinOnline is a subscription-based resource containing thousands of academic and legal journals from inception; complete coverage of government documents such as U.S. Statutes at Large, U.S. Code, Federal Register, Code of Federal Regulations, U.S. Reports, and much more. Documents are image-based, fully searchable PDFs with the authority of print combined with the accessibility of a user-friendly and powerful database. For more information, request a quote or trial for your organization below.Short-term subscription options include 24 hours, 48 hours, or 1 week to HeinOnline.

Contact us for annual subscription options:

Already a HeinOnline Subscriber?

profiles profiles most