About | HeinOnline Law Journal Library | HeinOnline Law Journal Library | HeinOnline

2018 Revista Forumul Judecatorilor 197 (2018)
Recent Case-Law of the Court of Justice of the European Union

handle is hein.journals/judioruie2018 and id is 197 raw text is: 


Din jurisprudenla recentå a

  Curii de Justitie a Uniunii

              Europene


  1. Thejudicial dialogue between the Romanian courts and the Court of Justice
of the European Union. Report on 2017

                    Prof. univ. dr. Daniel-Mihail SANDRU783

  Rezumat: Aderarea Romåniei la Uniunea Europeanå a produs unele modificåri in
procedura judiciarå. Rolul activ al instantelor nationale dar si rolul activ al pårtilor,
respectiv al avocatilor acestora, au conturat un demers de dialog jurisdictional
european. Studiul realizeazå o sintezå a trimiterilor preliminare formulate de instantele
romåne in anul 2017, precum si a unor tråsåturi ale respingerii solicitårilor de formulare
a unei cereri de decizie preliminarå.

  Abstract: Romania's accession to the European Union has caused some changes
in thejudicial proceedings. The active role of national courts, as well as the active role
of the parties and their lawyers, outlined an European judicial dialogue. The study
examines the preliminary references made by the Romanian courts in 2017, as well
as some features of the refusal of a preliminary ruling.

  Keywords: CJEU, Romanian case-law, preliminary ruling, the refusal of a
preliminary ruling


  Metodologia si scopul cercetårii
  Pentru redactarea studiului am
cercetat site-uri care contin date privind
hotårårile judecåtoresti: pentru jurispru-
denta instantelor din Romånia -


portal.just.ro si rolii.ro - iar pentru
jurisprudenta Curtii de Justitie a Uniunii
Europene (CJUE) - curia.europa.eu. In
afara acestora, am avut in vedere situa-
tiile sintetice prezentatein revista on-line


  783 Daniel-Mihail Sandru este profesor
universitar la Universitatea Crestinå Dimitrie
Cantemir si Universitatea din Bucuresti. A fondat
si coordoneazå Centrul de Studii de Drept
European al Institutului de Cercetåri Juridice
,,Acad. Andrei Rådulescu al Academiei Romåne.
Judecåtor ad hoc la Curtea Europeanå a
Drepturilor Omului si arbitru la Curtea de Arbitraj
Comercial International de pe långå Camera de
Comert si Industrie a Romåniei. Presedinte al
Societåtii de Stiinte Juridice si al Asociatiei
Romåne de Drept si Afaceri Europene.
Redactor-sef al Revistei romåne de drept european
(Wolters Kluwer). Poate fi contactat la adresa
mihai.sandru@csde.ro, respectiv pagina


web: www.mihaisandru.ro. Materialul a fost
pregåtit pentru conferinta internationalå
,,Procedura trimiterii preliminare. Principi de drept
al Uniuni Europene si experiente ale sistemului
romån de drept, editia a II-a, Bucuresti, 14 iunie
2018, organizatå de Centrul de Studii de Drept
European (CSDE) al Institutului de Cercetåri
Juridice ,,Acad. Andrei Rådulescu din cadrul
Academiei Romåne, Asociatia  Forumul
Judecåtorilor din Romånia si Asociatia Romånå
de Drept si Afaceri Europene (ARDAE) la
Reprezentanta Comisiei Europene din Romånia.
La data de 5 iulie 2018 au fost verificate sau/si
accesate ultima datå paginile web.


Revista Forumul Judecåtorilor- Nr. 112018 197

What Is HeinOnline?

HeinOnline is a subscription-based resource containing thousands of academic and legal journals from inception; complete coverage of government documents such as U.S. Statutes at Large, U.S. Code, Federal Register, Code of Federal Regulations, U.S. Reports, and much more. Documents are image-based, fully searchable PDFs with the authority of print combined with the accessibility of a user-friendly and powerful database. For more information, request a quote or trial for your organization below.Short-term subscription options include 24 hours, 48 hours, or 1 week to HeinOnline.

Contact us for annual subscription options:

Already a HeinOnline Subscriber?

profiles profiles most