15 De Jure [i] (1982)

handle is hein.journals/dejur15 and id is 1 raw text is: DE JURE

                 MEI 1982

 PERSONALIA


 A ppblregter PM  Cilli  ................. .... .....................1....... I REDA KSIO N EEL                              3......... ........ .... ... ... . ............... 3

 ARTIKELS


 Oorsaaklikheid in die SA Strafreg: Van Oosten ................................ 4
 Bewys van wederregtelikheidsbewussyn: Leistner ............................. 34
 Die waarde van Latyn vir die regsberoep: Van Zyl .............................. 42
 Onmoontlikheid van prestasie in die Duitse reg: Claasen ........................ 53
 Informele en ongeregistreerde huweliksvoorwaardekontrakte: Joubert ........... 70
 Ongelisensieerde karakterkommersialisering: Hertzog .......................... 77
 Regsberoepprivilegie: Labuschagne en Kotz6 ................................. 97
 Recognition of the group concept in company law: Botha ...................... 107
 Interne aanwysingsreg ten aansien van erfregkonflikte (vervolg): Visser ........... 124
 Die skuldvereiste by laster (vervolg): Kemp ................................... 141
 W etsuitleg: quo vadis?: Van den Bergh ...................................... 154 NOTAE


 Toelaatbaarheid van 'n bekentenis: Van Heerden .............................. 165
 Buitelandse opgeskorte vonnisse: Van Heerden ............................... 168
 Sameswering, gemeenskaplike doel en misdaadvoltooiing: Labuschagne ......... 171 VONNISBESPREKINGS


 Opinie deur vingerafdrukdeskundige ........................................ 176
 Tjek - nie verhandelbaar gekruis - diefstal deur valse voorwendsels - artikel 81 (1)
   en (2) W et 34 van 1964 .............................................. 179
Cession - future rights - in securitam debiti ................................. 183BOEKBESPREKINGS


Southern Africa in Need of Law Reform ...................................... 188
Beginsels van Regsvergelyking ............................................. 192
The Oxford Companion to Law ............................................. 193
Suid-Afrikaanse Strafproses ............................................... 193

What Is HeinOnline?

HeinOnline is a subscription-based resource containing nearly 2,700 academic and legal journals from inception; complete coverage of government documents such as U.S. Statutes at Large, U.S. Code, Federal Register, Code of Federal Regulations, U.S. Reports, and much more. Documents are image-based, fully searchable PDFs with the authority of print combined with the accessibility of a user-friendly and powerful database. For more information, request a quote or trial for your organization below.Short-term subscription options include 24 hours, 48 hours, or 1 week to HeinOnline with pricing starting as low as $29.95

Access to this content requires a subscription. Please visit the following page to request a quote or trial:

Already a HeinOnline Subscriber?