2013 Curierul Judiciar 1 (2013)

handle is hein.journals/curiju2013 and id is 1 raw text is: 
1/2013


CI  Y'up


Precizārile Ministerului Justitiei cu privire la Raportul
 Comisiei Europene privind progresele inregistrate
 de Romānia in cadrul Mecanismului de Cooperare
 ýi Verificare (publicat la data de 30 ianuarie 2013) ... 3Oana DIMITRIU: Curier legislativ ............................. 8
Daniela IVAN: Actualitate europeanā ..................... 10
Bogdan AURESCU: Actualitate internationalā ........... 11

Jurspr    Atr   -    l Noulu Cod civil
Bogdan IONESCU: Funeralii. Modalitāti.
 Vointa defunctului
 Curtea de Apel din Reims, Camera civilā
 Hotārārea din 1 februarie 2001 ............................. 13

Dreptul Afacerflor
Articole
Mādālina LUNGANOIU: Cererea de suspendare a
 executārii hotārārii atacate cu actiune in anulare/
 constatare nulitate absolutā sau cu opozitie ...... 15

Drept Prėvat
Articole
Serban-Alexandru STANESCU: Repere privind
 perfectionarea regimului juridic al rāspunderii
 civile pentru daune cauzate prin poluare
 in context international ........................................ 21

Drept Publie
Articole
Cristian IONESCU: Caracterul ýi continutul
 atributiilor Preýedintelui Romāniei in domeniul
 politicii externe ....................................................... 28

Drept Penal

Jurisprudenfā comentatā
1.Ultraj sāvārýit prin amenintare. Conditia-ataýatā
 elementului material-referitoare la proferarea
 amenintārii prin mijloace de comunicare directā.
 Existenta infractiunii de ultraj, prin indeplinirea
 acestei conditii, ýi atunci cānd amenintarea este


 transmisā-de cātre subiectul activ cātre subiectul
 pasiv-prin intermediul unei alte persoane
2. Schimbarea incadrārii juridice in faza de judecatā a
 procesului penal. Obligatii ale instantei de judecatā.
 Momentul procesual in care se dispune Schimbarea
 incadrārii juridice ýi actul procedural care contine
 aceastā dispozitie. Decizia nr. 1/31.05.2006 a Inaltei
 Curti de Casatie ýi Justitie de admitere a recursului
 in interesul legii declarat de Procurorul General al
 Parchetului de pe lāngā Înalta Curte de Casatie
 ýi Justitie. Exigente de tehnicā a schimbārii
 incadrārii juridice
 C.A. Tārgu Mureý, Sectia penalā,
 decizia nr. 519/25.11.2010
 (cu notā de Cristian-Valentin STEFAN) ................ 31
Articole
Cristina ROTARU: Violenta in familie ..................... 38


S i - de  u  d


noėembríe 2012


Curtea Constitutionalā
 (Elena-Simina TANASESCU, $tefan DEACONU) .... 41
Curtea Europeanā a Drepturilor Omului
 (Catrinel BRUMAR) .............................................. 44
Instante Penale Internationale
 (D aniel N ITU ) .......................................................  48

Instrumerte
Ana-Maria VLASCEANU: Regimul juridic al
 transferului de intreprindere in Marea Britanie ...... 50

I  L UI
Mihai $ANDRU, Mihai BANU, Dragoý CALIN:
 Suspendarea procedurii de cātre instanta
 judeeātoreaseā din Romānia in situatia efectuārii
 unei trimiteri preliminare cātre Curtea de
 Justitie potrivit reglementārii Noului Cod
 de procedurā civilā ................................................. 54

Index al  bl tie g  t iv ...................................... 56

          www.curieruljudiciar.ro

What Is HeinOnline?

HeinOnline is a subscription-based resource containing nearly 2,700 academic and legal journals from inception; complete coverage of government documents such as U.S. Statutes at Large, U.S. Code, Federal Register, Code of Federal Regulations, U.S. Reports, and much more. Documents are image-based, fully searchable PDFs with the authority of print combined with the accessibility of a user-friendly and powerful database. For more information, request a quote or trial for your organization below.Short-term subscription options include 24 hours, 48 hours, or 1 week to HeinOnline with pricing starting as low as $29.95

Access to this content requires a subscription. Please visit the following page to request a quote or trial:

Already a HeinOnline Subscriber?