2012 Curierul Judiciar 1 (2012)

handle is hein.journals/curiju2012 and id is 1 raw text is: 

1/2012


Cuprins


Nøutåýi
C u rier legislativ .............................................................. 3
Daniela IVAN: Actualitate europeanå ............................ 6
Bogdan AURE SCU: Actualitate internationalå ................. 7
Anca STOIAN: Romånia in fata CEDO
 G.C.P. c. Romånia, 18 oetombrie 2011 .......................... 9

Organizarea profesiilor
Ferdinand SECO$AN: Statutul profesiei de avocat.
 Un examen eritie ýi un posibil punet pe ordinea de zi
 a Congresului U.N.B.R. din 2012 ................................ 11

Dreptul Afacerilor
Articole
Gheorghe PIPEREA: Profesionistul ýi
 intreprinderea sa ........................................................ 19

Drept Privat
Articole
Luminita DIMA: Forma seriså a contractului individual
 de muncå in urma modificårii Codului muncii prin
 L egea nr. 40/2011 ....................................................... 25

Drept Public
Articole ýi Jurisprudenfå
Augustin ZEGREAN: Proiectul legii de revizuire
 a Constitutiei Romåniei. Conditiile pentru exereitarea
 dreptului de initiativå. Limitele revizuiri.
 Prineipalele obiective ale revizuirii ........................... 32
Genoveva VRABIE: Jurisprudenta Curtii Constitutionale
 a Romåniei ýi diversitatea pozitiilor luate de
 specialiýtii din domeniul dreptului fatå de unele
 solutii adoptate de aceasta .......................................... 39


Drept Penal
Articole
Cristina ROTARU: Posibilitatea instan[ei de recurs de
 a agrava situatia inculpatului achitat din perspectiva
 reglementårilor interne ýi a jurisprudentei CEDO ....... 44

Sinteze de jurisprudenýå - niembrie 2011
Curtea Constitutionalå
 (Elena-Simina TÅNÅSESCU, $tefan DEACONU) ....... 49
Curtea Europeanå a Drepturilor Omului
 (Catrinel BRUM AR) ................................................... 53
Curtea de Justitie a Uniunii Europene
 (Augustina DUM ITRA$CU) ........................................... 54
Instante Penale Internationale
 (D an iel N IT U ) ............................................................. 56

Instrumente
Sandra DINE SCU: Despre Noul Regulament
 de arbitraj IC C  ......................................................... . . 58

IADUER
Mihai $ANDRU: Respingerea trimiterilor preliminare ca
 fiind vådit inadmisibile: Corpul National al Politiýtilor
 (C-434/11), Cozman (C-462/11), cauzele conexate
 Boncea ýi Budan (C-483/11 ýi C-484/11) ................. 61

Index alfabetie i legislativ .................................. 63
Abonam  ente 2012 ................................................... 64          www.curieruljudiciar.ro

What Is HeinOnline?

HeinOnline is a subscription-based resource containing nearly 2,700 academic and legal journals from inception; complete coverage of government documents such as U.S. Statutes at Large, U.S. Code, Federal Register, Code of Federal Regulations, U.S. Reports, and much more. Documents are image-based, fully searchable PDFs with the authority of print combined with the accessibility of a user-friendly and powerful database. For more information, request a quote or trial for your organization below.Short-term subscription options include 24 hours, 48 hours, or 1 week to HeinOnline with pricing starting as low as $29.95

Access to this content requires a subscription. Please visit the following page to request a quote or trial:

Already a HeinOnline Subscriber?