2011 Curierul Judiciar 1 (2011)

handle is hein.journals/curiju2011 and id is 1 raw text is: 

1/2011


Cuprins


Editorial
Valerian CIOCLEI: Despre modificärile aduse Codului
 penal prin Legea nr. 202/2010 ...................................... 3

Noutäti
C u rier legislativ ............................................................... 6
Daniela IVAN: Actualitate europeanä .............................. 7
Bogdan AURESCU: Actualitate internationalä ............... 8
Radu CHIRITÄ: Romania in fata CEDO
 V erg u c. R om å n ia ............................................................... 9

Dreptul Afaerilor
Jurisprudenfä comentatä
Societäti comerciale. Actiune socialä formulatä de
 actionarul minoritar in vederea recuperärii
 prejudiciilor cauzate de actionarul majoritar.
 Calitate procesual activä
 I.C.C.J., Deeizia nr. 2486/29.06.2010
 (cu notä de Dragoý CÄLIN) .......................................... 11
Articole
Andreea-Teodora STÄNESCU: Desfäurarea de activitäti
 economice in mod independent. Comparatie intre
 formele de organizare reglementate de
 O .U G . nr. 44/2008 ........................................................ 15

Drept Privat
Jurisprudenfä comentatä
Inadmisibilitatea actiunii in revendicare imobiliarä
 introdusä doar de cätre unul dintre proprietarii
 neposesori ai imobilului. Regula unanimitätii
 consacratä in jurisprudenta internä. Interpretarea
 principiului unanimitätii din prisma jurisprudentei
 CEDO. Caracterul exceptional al situatiilor in care
 regula unanimitätii nu se aplicä
 I.C.C.J., Decizia nr. 4442/02.04.2009
 (cu notä de Manuela TÄBÄRA$, Mädälina
 C O N STA N TIN ) ............................................................. 20
Articole
Juanita GOICOVICI: Liberalitätile reziduale in
 reglementarea art. 1001-1005 din Noul Cod civil ........... 23


Drept Public
Jurisprudenfä comentatä
Legea educatiei. Conflict juridic de naturä constitutionalä
 dintre Parlamentul Romaniei ýi Guvern
 Curtea Constitutionalä
 Deeizia nr. 1431/03.11.2010,
 Deeizia nr. 1525/24.11.2010
 (cu notä de Dana APOSTOL TOFAN) ........................ 27
Articole
Marius ANDREESCU: Constitutionalitatea recursului
 in interesul legii ýi a deeiziilor pronuntate ................ 35

Drept Penal
Jurisprudenfä comentatä
Obiectul plangerii formulate impotriva dispozitiilor
 proeurorului de netrimitere in judecatä. Motivarea
 hotärarii judecätoreýti. Exigente ale unei
 motiväri reale
 Trib. Mureý, Deeizia nr. 410/25.07.2008
 (cu notä de Cristian-Valentin STEFAN) ..................... 39
Articole
Mihail UDROIU: Consideratii referitoare la modifieärile
 legislative aduse in materie penalä ýi procesual penalä
 prin Legea nr. 202/2010 privind unele mäsuri pentru
 accelerarea solutionärii proceselor (III) ..................... 42

Sirteze de jurisprudentä - noiembrie 2010
Curtea Constitutionalä
 (Elena-Simina TÄNÄSESCU, stefan DEACONU) ......... 48
Curtea Europeanä a Drepturilor Omului
 (Daniela-Anca DETE$EANU) .................... 53
Curtea de Justitie a Uniunii Europene
 (Augustina DUM ITRA$CU ) ............................................ 55
Instante Penale Internationale
 (D aniel N IT U ) .............................................................. 57

ELSA Bucure!ti
Ceva vechi, ceva nou, ceva provocator... FISCALITATEA! ... 59

Index alfabetic 5i legislativ .................................... 60

What Is HeinOnline?

HeinOnline is a subscription-based resource containing nearly 2,700 academic and legal journals from inception; complete coverage of government documents such as U.S. Statutes at Large, U.S. Code, Federal Register, Code of Federal Regulations, U.S. Reports, and much more. Documents are image-based, fully searchable PDFs with the authority of print combined with the accessibility of a user-friendly and powerful database. For more information, request a quote or trial for your organization below.Short-term subscription options include 24 hours, 48 hours, or 1 week to HeinOnline with pricing starting as low as $29.95

Access to this content requires a subscription. Please visit the following page to request a quote or trial:

Already a HeinOnline Subscriber?