2009 Curierul Judiciar [i] (2009)

handle is hein.journals/curiju2009 and id is 1 raw text is: 

1/2009


Cuprins


E d itoria l ........................................................................... I
Curier legislativ - 9 dec. 2008 - 10 ian. 2009 ............. 2
Breviarul legilor promulgate de Preýedintele
 Romåniei - decembrie 2008 (selectie) ...................... 5
Daniela IVAN: Actualitate europeanå - dec. 2008 ........ 6
Bogdan AURESCU: Actualitate internationalå -
 d ec. 2 0 0 8 ................................................................... . . 8
Radu CHIRITÅ: Romånia in fata CEDO (Viaýu c.
 R om ån ia ) ..................................................................  9

Dreptl Afacerilor
M. Of Adnotat:
O.U.G. nr. 200/2008
 (M ihai BRÅGARU ) ................................................. 11
Hotårårea nr. 3/2008
 (Serban Alexandru STÅNESCU) ........................... 12
Jurisprudenfå comentatå:
CA Timiýoara, Decizia nr. 480/10.06.2008
 (cu notå de Smaranda ANGHENI) ......................... 13
Articole:
Cristian GHEORGHE: Sisteme elective in
 dem ocratia societarå .............................................. 15
Mihail BARBU: Pot moýtenitorii så continue ca
 asociati intr-o societate cu råspundere limitatå
 de tip clasic in locul autorului lor defunct? ............... 18

Drept Privat
M. Of Adnotat:
O.U.G. nr. 212/2008
 (Alexandru DIM ITRIU) .......................................... 20
Jurisprudenfå comentatå:
DCC nr. 82/15.01.2009
 (Gheorghe IAN CU ) ................................................. 20
Articole:
Ioan LES: Cererea de chemare in judecatå in
 unele reglementåri comunitare .............................. 24
Ioana GELEI: Incompatibilitatea dintre privilegiul
 vånzåtorului ýi pactele comisori ........................... 27


Drept Public
Jurisprudenfå comentatå:
ICCJ, Decizia XV (15)/05.02.2007
 (Vasilicå PIN TEA ) .................................................. 32
Articole:
Marius ANDREESCU: Delimitarea puterii discretionare
 de excesul de putere in activitatea autoritåtilor
 statu lu i ................................................................. . . 33
Adrian D. DUMITRESCU: Consideratii privind
 competenta de analizå a admisibilitåtii exceptiilor
 de neconstitutionalitate ........................................... 35

Drept Penal
M. Of Adnotat:
DCC nr. 1354/10.12.2008
 (Raluca M OCANU ) ................................................ 39
Jurisprudenfå comentatå:
CA Bucureýti, Decizia nr. 1182/R/01.10.2008
 (cu notå de Cristina ROTARU) ............................. 40
Articole:
Mariana ZAINEA: Amånarea predårii in procedura
 mandatului european de arestare: solutii in practica
 instantelor nationale ýi a altor State Membre .......... 41

Si teze dejurisprudenå - noiembrie 208
Curtea Constitutionalå
 (Elena Simina TÅNÅSESCU, Stefan DEACONU) ... 45
Curtea Europeanå a Drepturilor Omului
 (Daniela-Anca DETESEANU) ................. 49
Curtea de Justitie a Comunitåtilor Europene
 (Augustina DUMITRASCU) .................. 51
Instante Penale Internationale
 (D aniel N ITU ) ......................................................... 53

Instrumente - Noile coduri in dezbatere
Betinio Diamant: Observatii ýi propuneri cu privire la
 proiectul noului Cod de procedurå civilå ............... 55

Index alfabetie ......................................................... 58

What Is HeinOnline?

HeinOnline is a subscription-based resource containing nearly 2,700 academic and legal journals from inception; complete coverage of government documents such as U.S. Statutes at Large, U.S. Code, Federal Register, Code of Federal Regulations, U.S. Reports, and much more. Documents are image-based, fully searchable PDFs with the authority of print combined with the accessibility of a user-friendly and powerful database. For more information, request a quote or trial for your organization below.Short-term subscription options include 24 hours, 48 hours, or 1 week to HeinOnline with pricing starting as low as $29.95

Access to this content requires a subscription. Please visit the following page to request a quote or trial:

Already a HeinOnline Subscriber?