About | HeinOnline Law Journal Library | HeinOnline Law Journal Library | HeinOnline

61 Advocate 1 (2018)

handle is hein.barjournals/adisb0061 and id is 1 raw text is: WOMP    ------------ xxxxxxxxxxx.::::..       - - -    .,::: :: .'X-::'.: A::::: .,:::: : . I-NJ JNI =111 1 - 0
   ! p o                . :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: A x:                   .
                                                                  ............ ......... :.:.:.:.:.
                                                                  ...:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
1! iiiiiiiiiiiii iiiiiiiiii::::iiiiiii i i i i iiii i iiii!illllllllllllllillillilillillililililiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiilill l l l l l I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I l l l l .. . - .. . ... . . . .-M .. ... .. .... .... :
         -             .. -
                               '' ''' ''''
         ..            .. ..     ' ' ' ' '   - ' ' ' ' ' ' '
         ..            . ....-    ............. ........ ......... .. ... ........ .........'li .. ii .....' .....' ..... ....... .........,' ........... .......... .......l ...........' ............' ...........`.... ..... -........ .-..........i.... ......`.... ... ii.... ii .. -.......... .........
                       '                .. .. ... , ' ,
     :                . . ..     .-I......... ...', .1. .......,' ........ ................' .......'.........' - ..........I'. .. . ....'-'.. -................. I....l .......... ............ ..................... ................. ..... ....... ....,
                             ' '   .. ' ' '' ' .. .. ....... . . , , ,,, , , , , ,, , , ,,
         -                           ...
                      . ,     ' ' '   ' ' ' ' '   , , ,, ,,, ,,, ,,, , ,, ... ... , , ,, ' ' ' ', ,',, ,',', ,', ',',, ' . ': .......
               .....                     . . . . . ... . ...
                   AM :W m m M _ _ _ _   '1 1. '111 11 .. ... .................. ..' ,,,         : .....
         ..                                  ....... .. ............ ........., . ........... . ......... ........ i - ........... .....
               ,                              ,,,, ,,,, .. .. . . ,          -
                                       ' '  ' ' ,,,, , , '' ' ' ' ,,,,,,,,,
     ..                 -       .. .. - .. . . .. . . . .. . .... ... .... ........................ -...-... . .. ....................... ...,............... -......-...............
  i i i i :  .  :::::::    :::::::::::::::::::::::::::*            ... .... .. . .      .
     :*             ..                 -           , ::::::::::::::::: :::::::::::::: .
                                                                 :` ': ` '
     ...             -                 . 1     *     ,, ,,    *'  :
                  .. : ..                    ::.:.:.:.::::::::::::::::::::::::::::::::::::: M ' ':::::::::::::. ....
                  .. :..              * -     ..                       : ....
     iii iiiiiiiiii iiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiii iiiii ili iiiii:iiiiI .. .. ..
     : .   -   1111  ii iiiiiiiiiiiiiii i.     l l   1i ..I ....
                                                .. ..... '*   ::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
     .. :: ::::::::::::::::: ::::::::::::::::::;::: . .      . .                    :
     .. .            .  ..     .....       -' .ii-..` .. ::::::::::'                 '
        .::::::::::::::::::::............... ::::: ::::::.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.::::::::::::: ..::::::: - .. - . .... .. .. :
1`11111 **..'*' ...  ......................:::::::: ::::::::
*** *11 1 ' ... . -               ::::::: ................ :i . : iill::::::::::::::::::::::::::::::: - - - ... .
mmm   . !I** i !!1:::::::::::::: ff :::::::::::::: m .::::::::::: :. : .
                                                          ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
     ::             -  : .              ...       '        '  :
11   i.. ..' :    a                             .. .. ..  .. - -        :
  M WEE                                     11i-. .......... ......... ......... ................... .. .
     --        iiiiij -....!!!!Ill.:.:.:.: I       i:      .. .. .. i ----- ........... .........
                           m M`11   11  ..Illl  ::: - .. .. -   ..  ..
                            ..                         ..           is    1
*                          ::::::::::::         mm i lli m m l::::: .
              .. I                                   -  -        iiiiiiiii i i i i
                         ..                            ..
                   ::::::::                           :  . :::::::: . :::::::::::::::::::
            : :   :      :m        :::::::, !:::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: A X
..             ..                           M y m om y  Nmw .
                                   .  1 .:............................,.*.,.*::::::::::::: :::::
.. iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii i iii:iiii .. ::..:::::::::::::::::::::::50 :::: :::::::::: 1 1 AVON
                                  :::::: :: X..  m   :m m?                 M:::::::
                                         i :::::::::- .-X::::: ::::: X::: :::::::: *'
                iiiiii:X:::::::::::::x                   :::::::::: ::::: :
                ...              .. ..:         :
                                .. ..             ..     * *
         ***'  ****,*, ,**, ..*.**.***.i .'.*.'.*'.*.'.**'.**'.*****.'**.' ::::
   *******       .*.*.,. i ........
**1     ii        '- `** -    ::::::: ::::::::: ::::::::::::::: ::::::::::::::::::::::::::::::: :: 1 .
                       :: :::i: ::::i:::i:i:::::i:i:i:::*Ki:::::::::::::::* ............... * ... :: : ::::::::::::::::::::::: * 11 11
 :: ii iiiiiiiii Iiiiii ***.iiiiiiii :::::::::::::: ::::::.io **i*** .C...***.* .. ..***...***...*.a..***.***...**' i :::::::U :.:.:.: , --i'*'***'1-. ik- .*'t ......**..**....***..O. ....**'n :::::::: ::::::::::::::::::::::::::: :: : . I. .
                                . .. ....... .. .. .... I
         ..  . .    .. .    -  :::::::::::i :: ::::               !!   ........... ..........
                .0               : 1. '* ...      `        * * '- * '- '- *
                ...              : .. '* .......    - .. *-........
                                  ..        - - ' i 'll .. ,,' .,,' ., .... -
                                      ...    '
        .    .                   1. * ...        , * .....
Immmmml   i    - .. .. .. - ; -              -                    .
                                .  ......      .... ..-II.........
         .   1.
         -- - .. - .-.. . - - - ... .! llillillmmimii .. ..
         ..... .. f.d - #m .,i!I            . - ..
       ........t. : .                  . .                -------- 1111111111
         .. . ........... . .. . ..
         . f - .................. - .. - ...       .... .... .... ...... . . .. ' - ..... .. - .... - . ...........
                                '* ......      .... ...............
                                . .. .. ..
                                .. .. .. ..
           ......                             .... ...............
          .. .. - .... ......' .. ....        . .. .. ..
                                I. ......      .... ............ ..
       ..4 .  ... ,..I ;a.'.. ...           .. .. .  ..
iiiiiiii iiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiii iiiiiiii ii i ...................-...- , . ... ...-...-. ...... .. ......t . .. . ...
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: . . .... .. ....... - .......... ............ .. ........ ..... .. .    !
                                  . ..       . .....            ..   ,
                        ,          ......      ... .......... -        .. ... ....
   :i:: i i                 i i i i i i i i i i . '.: i i I ...... . ..... -  '- , , 
       ... ............ ; ; l., ......:i::.:.i::.::..:::::.:.:.:.:.:::.:::: ' .. .... 1 .. . .......................... .....- .......
                       i i i i i i i i i i i .,: i i I. ...... ... ...... - - ................ 1 `11 '  '.  .' i, ' '   ......
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::            ...i i i i i i i i i i .
            ::                    u ...       . . .. .                    i
      :::::::::::           iii$iiiii     I   . ..      ... ....... .... .... 111111 1111111'1 I  ' '.'I 
       j .:         iiiiljjiiiiiiiiiiiiiiiiii iii .. 'i i iiiiiii ..;s :i: ......             
        ......     ' *                - . .       ..  ........ . .. .. .. .. -- .i , :.:::: ... ......----*.,... . . ... ......................
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::            ..   . i i i i ..i .-.ii$ .1 -iiii...
                                  . .         ' ' - ... .. - .. ....................... ' ' ' '
                                          . Il. ..'::' -.'.. . I:,m-a' -. iI .1 .1
       A                                      ...... ...... ' ' ' 
        ... * .... ..... . . 1 1 *1`1         .. _ .   .     . . '.. . ..... ... .................... ....... .......................................
     ....                         .. ......   I ', .. -.....-.. ...       .
             . A I                               .. , . m.,        .
       . ........ ..... ...                              .. x          .
        ........ ' '................ .......... .....                . .'
        ................ .........* ............                                 
                                                               ...
       .. ................ ........... ...... 1 ,        .. ..  -
       :::: I ........ R' . 1'1! . .....*'........,' ..................
       .. ................ ........... ......          - II .. .iI --.. - .:. .. .. .
       ..                         ,1  .---..,m ,x
       ..::::                  '  :  ii .... .. .. .............................. ......... .- , '
                   ..                       : , .- % . ,-.. %, , ,, ' -.N:I' '    ..  ' 
         ''                             .  i .:-.k .m .  m  i .'
       ..   , , , ,                     .m .-. -,'--.   11111
       ..                      X.... ..  - - ......................   ' '             .
:     I !.                                       ......
       .. .. - .. ........ .. - - - '--                      .. ..
       .. .. - - ..... .. - .....                         ,,, ,
        :::: , , ,,, ,,, , , ' i i 'i..... ,,,,,, . -.0 ., - .... .-I-0, , , , ,,, mill im ..' g IMMMI I
       .. . . - .. .. .. - .. ... ......
       .... - - ... .--- ... ... ..................
       .. I I .......... ......... ........ .......
 .i       .....--'........-':: ... .......,.........'... .-...... . . ..... .1...I...i .......,........,, ........, --..--......'. -- --.'--.
             i .'l .'.'.'I.'.' , '..                                      H
                                   ... - -11111 - _ -                      ........... .... .... ....
                                       .. i                       n ! .......-II....... ...... .......
                                                               ..  ............ - ..
                                                            W, is  ......... ..... - .. .. -
                                                               ..  ............... ....
                                                              ,
                                                               ..  ............... .... ....
                                                              ,
                                                               ..  -*iI.--..--.-... ...... .....
                                                               .. -- . .....-.-.......... .... ....
                                                                 .... ... ... .. ..
,  -  ''  ''     .  ...                                           1
   ,,, ,, ,, , , , ,,,,,,,,,,, ,,> ,,,, ,,, ....                                     ,
: :::: :: ,,,, .......,...... ...,,,,....,.....,.... .-.. .,.......,. ....,..,......., ...'........, ..,.,..., .,,,....,,, ..,.., ..,. .,,, ......., ,,,,,,,, .,,,, ....II .
I  .... ..... - iI... .....I I.... .. :: Ii. ..o.. i..'. mll .....'il.ii--.. .' .............. ... I
.. .. .. - ....-II - .. . . . I-- .                                                .
    '..'. . ......                                                     1
      ,%%*..x_                                      :                1
    .... .. . . - %% '                                                           -
    .  ...
          ,...iI,_ ..'                               :                 ,
    .,............. %. ..,o ' ,, ',.
          ' .. ..... .. .. .. ...                                                 .
    .._II' .'II.'..... ,                                                         x
. ... ......... ...-III                                   I :                '
:     . ...                                       :                       -
.. ... -                                                                 .
... - . .., 1... . ... .II.... ....
: . ' ! .. _.
I' ll,.. ... *.. .x , . ... . . .
.. ..  .._ '. .                                                               I
:    ....'.'... . .'.. , - , 1
        ....,.>> ....                                               I
     .  ' ' ''                  ISO\\         :             ,. i.1  .
          , 1.11 . ...'                       X. -.1                    .
                                     ...               I No               ...
   '-**-'. **' * '---- . ... .. .............      :       ..... '\\\ 10    :    - i .
' !!!i!!                          :       ...  ....... .  .. .... ... ... %..
                                     ...               1_ 1.1  I      ` ...
      ' **'**********- - 111 %..-X-1-1% 1% ,
                                     -         ... '..  H .M . . . . .. ...... .. % ...
                                        ..............%.                 - .. -
.. II ii . -1 `I 11 111 I % - - 111 .....                ,         m .. ... MIU .
.. - - I ,.*...% 1.% % U ..'l l.. ....' i........**'. '.**' >'... '.* >........... -1 ........
.....** ! ..........! . ' ..**,.........%..... .I i:. ... . ............,......*% .- ...' .. ii W.
     ::                                            11 1111101.. .......... N......
                                        ..-i;i--. ...%-           ...    ... '* , , .......
                                                      111   1111        '
                                                  111111 I II - 1 11 ..... %. 11i .. .
                               11 .... 1                 1 111 1 M . I ...... I I I 11 ..... I
                                                  m  m ...... I .... I ..... m ......l.
                                        .................                ' I. \ .. ..' - - - - - ... --. ...
'** ' * . . .. ..... . ....... ...... ... .. ... -- _i_--.                                   .
                                                  ., iI . .. x . .......... .m .._ %_
          ..... . . I I 111. 11 i--. . .. ... .... .% ... ..... . -
                            ... .. m                      _ ..m . .. .... m . x '.
                                                      % ..... , .. ...... .. . . ..... .....
                                     `\  'I i      .m .. .w,..   e     ..
              : .` ` ` I'l..       RISE     :iiiii:i i:ii i:i:!! i 1`111.'I .11` . . . ...... . '_ . % . .......... N ... ..
             :      : ' i i i ' '      ' - ....I:.............         . _ . . .. . ..... . . . .
     ::           *  :         .    1 1 :::: ::  ........ ... ... ' \ ....... . ...      %
-_-Iiiii i ......... : . .....                                  ..
     *       iIi .... ....... ...............i .......* ............1  * ' I                  .
                    '           .................
                   i i            ................... ..............                ........ '.....
i *' **. ** *                                                   =
                                                  ..... .........,....,.......... ..,.............,................... ..... ..  ........................................,
1.1-1 - .I ......... ..                               . .                     .
                    IX . -  X      ................................................
..    '        :      :                       ' ' ', I - '
     '*                                    '1 1*1 1 M                  -
            -       ..... -           .. ............................... . .
     11111'*                                  I..-. ............. 'i '...'... 11`1\.-.' '.... . . .. ..
.-. .. ..1 1 1 '.                                 .. ...... ..-....-...- .- ...-.--.-.- - - - - - - ..... .. .
    ...       - ... ..               ... .. ...              ...... .. .................
                    -i- ..**'iiiiiii. .... ......% . ..- ................................................ ....
    ...  I ... ***% . %.  I- , -l 1.11.1-1.111,111   .........................%Im i' . ........................................... ....
        ....... .... .. ...***.i . ..*'.. ...'....... .....' . % 
                 . %'.W :'    I       ......... ................... .... '   .
' *!!ii .. . . ..  III:..                                    ....
            ........... .......................... ....... .................................
    .,             %'g               I ..... 111111111 1I., ....
 ` - .I.......... ......**.........-i l .... :. ... ................. . ... ....* ................. ....... ... ...... . ........ . ............... .......
     ..                                    .. ...... . ................... ............................ .............................. ............................
....I, ..                                    .. ...I:. ............. :II:... ................. .......... ......
     ..                                    - - - - ... - - - - - - - - - - - - - - - - ... - - - - - - - - ............................................
                                              '%''\'
                                              ' ''' '- 'AN%'
            i ... ....                ...... N ,    . . %' '' ' '...... ' ' ..... 'I  '..... ''.. - -
               ...........                                           ..... -
                 ... >               ...'\      ''
                                 ..... . . % . m . .       :::::::::, ::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::
              ...                            ............              ......
     *'                                     I
               ........... ...... . ...
                 ...........                                         .......... m ...... \....mm ....
       ..                                                     .
    ....       -' 111           %  ' , ....... . . . ..                  .
    ..                          ... .. ..........................
     *... I. - -. `                                                .
    ..  ..    ...    ! ...          '  '''....... ............ ... ..                    .
    .... - x -I .----. - $iiiiiii: . %....ii- ..   '10 i '...... ....... .                          .
    ..  .-- . ..--.. .....-- iI - ***          ... .. ........... ... ..                       .
                             ' `      _ ...  ..                        .......
           . .. ..... . ... ..... .. ...       ..............'.......... ...
          . -... ' ` :::::::::::::::::::::     .. .. ...... .. ..... > ....... ..
           .... .. ..... .... .......      '  ....... iI ... mo .... ....                     .
    ..  .. .... .. . ............... .... .. . ....... . . ..                           .
                              ....... .. .. ..... ......... ........ ..
 , , , * i i ::III i ... .i. .-l . % -....` - .. .... - - .. - .... ... .. ..... - - .. ... .. ... ................. .............. .. .
          ... ***               '  ' ' ' 1*                               .
        iiiiiiiiiiiiiio'\\ . ..I .. ... - ..     - ... .............................................., .... 11
  '' * ..  - ... - - .. - - - ...* ... - .. ........ .. ..... ----..----- ' &m .... 1 .1.` ......` ... .. ........ ...... ... ... .. -
              . - --ii ... ........ ..-..        .....'.......'......... ....                 .
  --- .......1'..... .* ... ......i. ,...................... ...,...............-...-.. ...-.-......-.......-.... ...... ... ...................%.... .... .... - ......... .............. .. .
            ....  \..
             .                                                     .
 .... .....--., ..-...*Ill ......--' .... : \ - - . -'....... ......i % ' - ,. o ..... --.... -' ............ ! I..
 ..                                      .. i i i i i i i i i i mi lm ol lin %
   '*'***'                          '**         ::::::::i::,*i:.,..'.%% ..% ' i i i i il`..' .
I ....I.-II -, .....' ....,..,..........., .........,...,.....*.*.ii--.... . ..... ...% ...' ., , ..,.., .. ... ...... .... - .. ........... ... .. iii- -...--....-.--...-..,.- I .
                   :IIII*% s                 I      %  . iI i% I.-I........ .....1111111., ..................
....... . , . .     . i               111.1  .. 11 1. I ...
          ON     .              .....  ... - ....
 ..                            ,  ***
  .. - -Ii , ----% %' %i l .\\\ . .            .........i i ! ....... - .Ii l- .-.-.....-.-iiiiiiiiiiii i i i i i I
                                                      \\m
                              I *'*'*'1\\\t..-- 1. ...... ..... ........1% ........          ......... .
                                                      .-.**,*,, i i l'i , . '.'% . ,iii i.................. - - - . ..
                                                      .... .. ..-....-. .% - .--.i%-` *ii::.'..'i i ii: .... . .. . .. * .. - ... --.-.- ..... .. .. ......... .
**' * **' ' '                                               \
                                                  II, --- ,- :II .... . . - - ... ... ..... .............x... .. .... ..i ..
                      * ,                         .' -  x .. , -.1 %., - ... .-.-.-.-..- ...-...-. .--..--..--..-- *,... .---.--....---.--..--.- ................ ! . .. 1 1 ......
                      §:qm                              ........ - ' ' ................. - .. - -1 1 1 1 -----

What Is HeinOnline?

HeinOnline is a subscription-based resource containing nearly 3,000 academic and legal journals from inception; complete coverage of government documents such as U.S. Statutes at Large, U.S. Code, Federal Register, Code of Federal Regulations, U.S. Reports, and much more. Documents are image-based, fully searchable PDFs with the authority of print combined with the accessibility of a user-friendly and powerful database. For more information, request a quote or trial for your organization below.Short-term subscription options include 24 hours, 48 hours, or 1 week to HeinOnline with pricing starting as low as $29.95

Already a HeinOnline Subscriber?

profiles profiles most